Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


PÒLISSA D'ASSEGURANCES PER A L'AFILIACIÓ PREJUBILADA O JUBILADA

PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN PREJUBILADA O JUBILADA


Novena reunió CONVENI COL·LECTIU ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILITAT I MANCA DE RECONEIXEMENT A LES SEVES PLANTILLES

INCREMENT MÍNIM I UN DIA MÉS DE VACANCES

- - - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

INCREMENTO MÍNIMO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES


CCOO avança en les negociacions amb el Consolat Argentí per la qual cosa es desconvoca les properes jornades de vaga

Després de les reunions mantingudes durant el mes de juliol, s'han acostat postures i s'han fet ofertes concretes en matèria de revisió salarial a la plantilla del Consolat Argentí, per la qual cosa després de la reunió de dimecres 27 de juliol les parts han acordat continuar treballant en un escalat de retribucions i la seva reclassificació professional corresponent, d'acord amb les funcions exercides.

------------

CCOO avanza en las negociaciones con el Consulado Argentino por lo que se desconvoca las próximas jornadas de huelga

 

Tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio, se acercaron posturas y se realizaron ofertas concretas en materia de revisión salarial en la plantilla del Consulado Argentino, por lo que tras la reunión del miércoles 27 de julio las partes han acordado continuar trabajando en un escalado de retribuciones y su correspondiente reclasificación profesional, de acuerdo con las funciones desempeñadas.


Pendents de decidir sobre el preacord del Conveni d´Hostaleria de Catalunya

En la reunió del 26 de juliol de la negociació del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hi va haver un principi d’acord verbal (pendent de signatura) entre UGT i la patronal del sector. Per part de CCOO vam dir que no subscrivim el preacord però que iniciarem assemblees i consultes per determinar la nostra posició, si signarem o no, el proper dia 20 de setembre de 2022.

- - - - -

Pendientes de decidir sobre el preacuerdo del Conveni d’Hostaleria de Catalunya

En la reunión del 26 de juliol de la negociación del Conveni Interprovincial d’Hostaleria de Catalunya, hubo un principio de acuerdo verbal (pendiente de firma) entre UGT y la patronal del sector. Por parte de CCOO dijimos que no suscribimos el preacuerdo pero que vamos a iniciar asambleas y consultas para determinar nuestra posición, si firmaremos o no, el próximo día 20 de septiembre de 2022.


Moviment insuficient de la patronal en el Conveni de Supermercats de Catalunya

A la reunió del 26 de juliol per a la negociació del conveni col·lectiu de Supermercats de Catalunya, la patronal ha plantejat una nova proposta en els termes següents:

- - - - - - - -

Movimiento insuficiente de la patronal en el Convenio de Supermercados de Catalunya

En la reunión del 26 de julio para la negociación del convenio colectivo de Supermercados de Catalunya, la patronal ha planteado una nueva propuesta en los siguientes términos:


Sanció ferma de 187.515 euros a la plataforma Just Eat per cessió il·legal de persones treballadores després de la denúncia impulsada des de CCOO

El procés de sanció, que avui s’ha fet ferm per a la plataforma de repartiment de menjar a domicili JUST EAT per part de la Generalitat de Catalunya a proposta de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va tenir la base en l’acció de denúncia que des de CCOO de Catalunya es va realitzar sobre el fet de la cessió il·legal de persones treballadores entre l’empresa principal (Just Eat) i la contractista (Fleet Delivery), i com a part de la campanya que des del sindicat es va realitzar contra les praxis precaritzadores i contra els drets de les persones treballadores que es realitzaven i es realitzen per les plataformes de repartiment a domicili.

- - - - - - - - -

Sanción firme de 187.515 euros a la plataforma Just Eat por cesión ilegal de personas trabajadoras tras denuncia impulsada desde CCOO

El proceso de sanción, que hoy se ha hecho firme para la plataforma de reparto de comida a domicilio JUST EAT por parte de la Generalitat de Catalunya a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tuvo su base en la acción de denuncia que desde CCOO de Catalunya se realizó sobre el hecho de la cesión ilegal de personas trabajadoras entre la empresa principal (Just Eat) y la contratista (Fleet Delivery), y como parte de la campaña que desde el sindicato se realizó contra las praxis precarizadoras y contra los derechos de las personas trabajadoras que se realizaban y realizan por las plataformas de reparto a domicilio.