Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


La plantilla del Banc Sabadell es mobilitza contra l´ERO

CCOO, junt a les altres sis organitzacions sindicals presents a l’entitat a Catalunya, es concentraran davant Banc Sabadell el proper 23 de setembre a Sabadell i el 28 a Barcelona en defensa dels llocs de treball i per rebutjar l’ERO salvatge.

-----

La plantilla del Banco Sabadell se moviliza contra el ERE

 CCOO, junto a las otras seis organizaciones sindicales presentes en la entidad en Catalunya, se concentrarán ante Banco Sabadell el próximo 23 de septiembre en Sabadell y el 28 en Barcelona en defensa de los puestos de trabajo y para rechazar la ERE salvaje. 

Dijous 23 de setembre de 10 a 12 hores davant la seu de Banc Sabadell de Plaça de Catalunya de Sabadell

Dimarts 28 de setembre de 10 a 12 hores davant la seu de Banc Sabadell de Diagonal, 407 (cantonada Balmes) de Barcelona


Banc Sabadell lliura a la Representació Legal dels Treballadors l´informe tècnic i anuncia uns criteris d´afectació insultants

A la reunió d'avui dijous, la primera del període formal de la negociació l'ERO, la Direcció de Banc ha lliurat als membres de la Taula de Negociació l'informe tècnic complet que hauria de justificar un ERO. Informe de què ja va fer un avenç i què CCOO va poder desmuntar els seus arguments.

- - - - - -

Banco Sabadell entrega a la RLT el informe técnico y anuncia unos criterios de afectación insultantes

En la reunión de hoy jueves, la primera del periodo formal de la negociación del ERE, la Dirección del Banco ha entregado a los miembros de la Mesa de Negociación el informe técnico completo que debería justificar un ERE. Informe del que ya hizo un avance y del que CCOO pudo desmontar sus argumentos.


La Direcció de Banc Sabadell ni té voluntat de negociació ni se l´espera

La Dirección de Banco Sabadell ni tiene voluntad de negociación ni se le espera


ERO Banco Sabadell

CCOO vam presentar alternatives per evitar l´ERO i rebutgem parlar de recol·locacions

ERE Banco Sabadell: CCOO presenta alternativas para evitar el ERE y rechaza hablar de recolocaciones


CCOO desconvoca la vaga als supermercats de Glovo prevista per aquest cap de setmana després de mantenir els primers contactes amb l´empresa

CCOO desconvoca la huelga en los supermercados de Glovo prevista para este fin de semana después de mantener los primeros contactos con la empresa


La Direcció de Banc Sabadell evidencia mala fe negociadora i falta de respecte al procés de negociació

A la reunió del 7 de setembre, on el Banc ha explicat l'informe tècnic que hauria de justificar aquest ERO, CCOO hem exigit a l'empresa disculpes i una rectificació per les filtracions aparegudes en premsa (afectacions, empreses de recol·locació...) i que no van esmentar en la primera reunió, la qual cosa demostra que l'empresa no negocia de bona fe.

- - - - - - - - -

ERE Banco Sabadell: La Dirección evidencia mala fe negociadora y falta de respeto al proceso de negociación

En la reunión del 7 de setiembre, donde el Banco ha explicado el informe técnico que debería justificar este ERE, CCOO ha exigido a la empresa disculpas y una rectificación por las filtraciones aparecidas en prensa (afectaciones, empresas de recolocación...) y que no mencionaron en la primera reunión, lo que demuestra que la empresa no negocia de buena fe.