Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


Apropament de posicions a la negociació del XX Conveni d´Enginyeries

A la reunió de la mesa negociadora celebrada el 14 de setembre s'han produït avenços suficients per entreveure un acostament de postures entre la posició de la patronal i les nostres reivindicacions.

- - - - - -

Acercamiento de posiciones en la negociación del XX Convenio de Ingenierías

En la reunión de la mesa negociadora celebrada el 14 de septiembre se han producido avances suficientes para vislumbrar un acercamiento de posturas entre la posición de la patronal y nuestras reivindicaciones.


Fundació Paco Puerto, us ofereix 7 cursos de l´àmbit del Comerç i el Màrqueting

Fundación Paco Puerto ofrece 7 cursos del ámbito del Comercio y el Marketing.


CCOO signa el II Pla d´Igualtat d´ARCASA

El 13/07/2020 passat CCOO va signar el segon pla d'igualtat d'ARCASA, que ha quedat registrat el 26/07/2022.

- - - - - - -

CCOO firma el II Plan de Igualdad de ARCASA

El pasado 13/07/2020 CCOO firmó el segundo plan de igualdad de ARCASA, que ha quedado registrado el 26/07/2022.


PÒLISSA D'ASSEGURANCES PER A L'AFILIACIÓ PREJUBILADA O JUBILADA

PÓLIZA DE SEGURO PARA LA AFILIACIÓN PREJUBILADA O JUBILADA


Novena reunió CONVENI COL·LECTIU ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILITAT I MANCA DE RECONEIXEMENT A LES SEVES PLANTILLES

INCREMENT MÍNIM I UN DIA MÉS DE VACANCES

- - - - - - -

Novena reunión CONVENIO COLECTIVO ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO 2022

IRRESPONSABILIDAD Y FALTA DE RECONOCIMIENTO A SUS PLANTILLAS

INCREMENTO MÍNIMO Y UN DÍA MÁS DE VACACIONES


CCOO avança en les negociacions amb el Consolat Argentí per la qual cosa es desconvoca les properes jornades de vaga

Després de les reunions mantingudes durant el mes de juliol, s'han acostat postures i s'han fet ofertes concretes en matèria de revisió salarial a la plantilla del Consolat Argentí, per la qual cosa després de la reunió de dimecres 27 de juliol les parts han acordat continuar treballant en un escalat de retribucions i la seva reclassificació professional corresponent, d'acord amb les funcions exercides.

------------

CCOO avanza en las negociaciones con el Consulado Argentino por lo que se desconvoca las próximas jornadas de huelga

 

Tras las reuniones mantenidas durante el mes de julio, se acercaron posturas y se realizaron ofertas concretas en materia de revisión salarial en la plantilla del Consulado Argentino, por lo que tras la reunión del miércoles 27 de julio las partes han acordado continuar trabajando en un escalado de retribuciones y su correspondiente reclasificación profesional, de acuerdo con las funciones desempeñadas.