Formació i Orientació

Formació, orientació i avaluació de competèn

Consultes laborals

Consultes laborals més freqüents. Si no la trobes, pregunta'ns

Convenis Col·lectius

Consulta el teu Conveni Col·lectiu sectorial, territorial o d'empresa


DIA MUNDIAL DEL TURISME 2021

CCOO aposta per un model turístic viable i sostenible

Aquest setembre 27 vam celebrar, com cada any, el Dia Mundial del Turisme, amb la vista posada en la recuperació.

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2021

CCOO apuesta por un modelo turístico viable y sostenible


CCOO signa el conveni col.lectiu del comerç de mobles de Catalunya

CCOO firma el convenio colectivo del comercio de muebles de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

- - - - - - -

Avui, dijous 23 de setembre de 2021, la patronal de el sector i els sindicats UGT i CCOO hem signat el conveni col·lectiu amb una vigència de dos anys (2021 i 2022).

Les principals novetats són les següents:


CCOO signa el conveni col.lectiu de majoristes d´alimentació de Catalunya

CCOO firma el convenio colectivo de mayoristas de alimentación de Catalunya

Hoy, jueves 23 de septiembre de 2021, la patronal CMAC y los sindicatos UGT y CCOO hemos firmado el convenio colectivo con una vigencia de dos años (2021 y 2022).

Las principales novedades son las siguientes:

---------

Avui, dijous 23 de setembre de 2021, la patronal CMAC i els sindicats UGT i CCOO hem signat el conveni col·lectiu amb una vigència de dos anys (2021 i 2022).

Les principals novetats són les següents:


El Banc menteix per justificar l´ERO i a més les condicions econòmiques anunciades són vergonyoses

A la reunió d'avui dimecres, CCOO hem rebatut l'Informe Tècnic que ha presentat el Banc. Les causes que al·leguen no justifiquen en absolut aquest ERO ni el volum de plantilla excedent informat. A més, en aquesta reunió, el Banc ha presentat unes condicions econòmiques de sortida per a cada un dels col·lectius afectats que són una veritable presa de pèl. Si Banc Sabadell vol fer el pitjor ERO de la història de el sector financer, CCOO no ho tolerarem.


La plantilla del Banc Sabadell es mobilitza contra l´ERO

CCOO, junt a les altres sis organitzacions sindicals presents a l’entitat a Catalunya, es concentraran davant Banc Sabadell el proper 23 de setembre a Sabadell i el 28 a Barcelona en defensa dels llocs de treball i per rebutjar l’ERO salvatge.

-----

La plantilla del Banco Sabadell se moviliza contra el ERE

 CCOO, junto a las otras seis organizaciones sindicales presentes en la entidad en Catalunya, se concentrarán ante Banco Sabadell el próximo 23 de septiembre en Sabadell y el 28 en Barcelona en defensa de los puestos de trabajo y para rechazar la ERE salvaje. 

Dijous 23 de setembre de 10 a 12 hores davant la seu de Banc Sabadell de Plaça de Catalunya de Sabadell

Dimarts 28 de setembre de 10 a 12 hores davant la seu de Banc Sabadell de Diagonal, 407 (cantonada Balmes) de Barcelona


Banc Sabadell lliura a la Representació Legal dels Treballadors l´informe tècnic i anuncia uns criteris d´afectació insultants

A la reunió d'avui dijous, la primera del període formal de la negociació l'ERO, la Direcció de Banc ha lliurat als membres de la Taula de Negociació l'informe tècnic complet que hauria de justificar un ERO. Informe de què ja va fer un avenç i què CCOO va poder desmuntar els seus arguments.

- - - - - -

Banco Sabadell entrega a la RLT el informe técnico y anuncia unos criterios de afectación insultantes

En la reunión de hoy jueves, la primera del periodo formal de la negociación del ERE, la Dirección del Banco ha entregado a los miembros de la Mesa de Negociación el informe técnico completo que debería justificar un ERE. Informe del que ya hizo un avance y del que CCOO pudo desmontar sus argumentos.