Convocatoria e normas para o desenvolvemento do Plenario en Galicia da Sección Sindical de CCOO en SUPERMERCADOS DIA

A Comisión Executiva da Federación de Servizos de CCOO, na súa reunión do pasado 12 de setembro de 2016, aprobou a convocatoria do Plenario da Sección Sindical Estatal de SUPERMERCADOS DIA que se celebrará en Madrid o próximo 29 de novembro de 2016, así como as Normas de Funcionamento do mesmo.

A Dirección Provisional de CCOO Servizos Galicia, en cumprimento das normas aprobadas para este proceso pola C.E. Federal, así como do Regulamento Interno de seccións sindicais aprobado polo Comité Federal o 20 de abril de 2015, adopta as seguintes normas para o seu desenvolvemento en Galicia.

Normas Plenario DIA Galicia GL Normas Plenario DIA Galicia ES


Plenario da Sección Sindical de CCOO Alcampo en Galicia

O luns 24 de outubro celebrouse o Plenario da Sección Sindical de CCOO Alcampo en Galicia. Nesta reunión decidiuse a elección do órgano de goberno da Sección Sindical de Alcampo Galicia, formado por tres persoas referendadas por unanimidade dos delegados e delegadas asistentes á reunión e coas seguintes designacións:

Secretario Xeral: Xoán Costas Alonso (Alcampo Vigo 2)

Comisión Executiva: Alejandro González Álvarez (Alcampo Coruña) e Montserrat Beceiro Couce (Alcampo Ferrol).

Desde a nova executiva, apóstase por dar un impulso á unidade de acción, cunha maior coordinación entre centros e comunicación aos afiliados.


Convocatoria e normas, para o seu desenvolvemento en Galicia, do VIII plenario da Sección Sindical Estatal de PARADORES DE TURISMO

A Federación de Servizos de CC.OO. de Galicia, en aplicación dos acordos da sección sindical estatal da empresa PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA SA, sobre a renovación dos órganos de dirección da sección sindical, convoca mediante a presente Plenario Rexional de afiliados e afiliadas de CCOO en Paradores de Turismo de España, SA de todos os centros en Galicia, o próximo 24 de outubro en Santiago de Compostela no Polígono San Lázaro en Santiago-A Coruña, ás 12,30 horas.

Con este Plenario de afiliados e afiliadas preténdese dar voz á afiliación a cerca de como se pode organizar a sección sindical en Galicia, debater os documentos do plenario estatal, e escoller dous representantes para acudir ao plenario estatal da sección sindical de CCOO en Paradores.

Para máis información sobre este proceso, podes consultar a seguinte ligazón e/ou consultar cos teus delegados/as de CCOO no teu centro os documentos do plenario estatal, aos efectos de efectuar as achegas que se consideren oportunas.

Para calquera dúbida ao respecto quedamos á túa disposición na dirección de correo electrónico: direccionprovisional.galicia@servicios.ccoo.es

Atentamente.

CCOO Servizos Galicia

Normas Plenario Paradores Galicia GL Normas Plenario Paradores Galicia ES


Convocatoria e normas, para o seu desenvolvemento en Galicia, do VII plenario da Sección Sindical Estatal de ALCAMPO

A Federación de Servizos de CC.OO. de Galicia, en aplicación dos acordos da Sección Sindical Estatal de ALCAMPO sobre a renovación dos órganos de dirección da sección sindical, convoca mediante a presente as seguintes asembleas de afiliados e afiliadas de CCOO en Alcampo de todos os centros en Galicia:

CENTRO/PROVINCIA

FECHA

LUGAR

HORARIOS

ALCAMPO VIGO

18/10/2016

As Teixugueiras, 11

Local CCOO(Vigo)

15:30 - 17:30

ALCAMPO VIGO II

18/10/2016

AV Madrid, s/n (Vigo)

13:00 - 15:00

ALCAMPO A CORUÑA

19/10/2016

Alfonso Molina, km.2 Planta 4

Local CCOO(A Coruña)

13:00 - 17:00

ALCAMPO FERROL

18/10/2016

Pol. De A Gándara s/n
Ferrol(Coruña)

12:00 - 16:00

ALCAMPO SANTIAGO

19/10/2016

Alfonso Molina, km.2 Planta 4

Local CCOO(A Coruña)

13:00 - 17:00


Con estas asembleas de afiliados e afiliadas preténdese elixir á representación provincial que corresponda para celebrar un Plenario de afiliados e afiliadas a nivel rexional, o próximo 24 de outubro en Santiago de Compostela, onde se acorde como se pode organizar a sección sindical en Galicia, se debata sobre os documentos do plenario estatal, e se escollan catro representantes para acudir ao plenario estatal da sección sindical de CCOO en Alcampo.

Para máis información sobre este proceso, podes consultar a seguinte ligazón e/ou consultar cos teus delegados/as de CCOO no teu centro os documentos do plenario estatal, aos efectos de efectuar as achegas que se consideren oportunas.

Para calquera dúbida respecto diso quedamos á túa disposición no enderezo de correo electrónico: direccionprovisional.galicia@servicios.ccoo.es

Atentamente.

CCOO Servizos Galicia

Normas Plenario Alcampo Galicia GL Normas Plenario Alcampo Galicia ES


27 de Setembro, Día Mundial do Turismo 2016

Xornada de loita na Hostalaría e o Turismo

Hoxe, 27 de setembro celébrase o Día Mundial do Turismo 2016. Por iso CCOO, UGT e varias asociacións profesionais organizan un día de mobilización en todo o estado para denunciar a situación dos traballadores do sector: explotación laboral, baixos salarios, inseguridade no traballo, a falta de negociación colectiva sectorial e aumento da externalización, a fin de non aplicar os acordos colectivos sectoriais para rebaixar salarios en preto de 40%, como no caso das camareiras de piso.

Este movemento reivindica o dereito a condicións de traballo dignas, emprego estable e con dereitos, o recoñecemento da profesionalidade e conseguir o relanzamento da negociación colectiva para recuperar os dereitos e o poder adquisitivo dos salarios, para reverter a externalización e obter o recoñecemento das enfermidades profesionais. En definitiva loitar por un emprego decente e un salario para deixar de ser "A CARA B DO TURISMO EN ESPAÑA". Porque o plantel do sector turístico ten pouco que celebrar e moito que reclamar.

Segundo os datos de CCOO, os datos dos primeiros oito primeiros meses do ano amosan unha recuperación da actividade turística. Por exemplo, o número de visitantes a Galicia aumentou un 5,45 % e o de pernoitas incrementouse o 6,89 % respecto do 2015. Con todo, esta aparente bonanza non se traduciu na mesma medida no número de empregos xerados, que só medrou un 2,52 %, e «aínda por riba» máis do 90% das contratacións son eventuais. Noticia en: Faro de VigoGalicia PressEuropa PressConvocatoria e normas do Proceso Congresual da Federación de Servizos de Galicia

O Consello Federal reunido o 14 de setembro de 2016 procedeu á convocatoria do II Congreso CC.OO. Servizos de Galicia, que terá lugar en Santiago de Compostela o trece de marzo de 2.017.

O proceso congresual iniciarase o día doce de decembro de 2016 coas asembleas de primeiro nivel e, en sentido ascendente, culminará coa celebración do II Congreso da Federación de Servizos de Galicia.

Na documentación queda anexado con data 20.09.2016 o documento específico de contido organizativo sobre o desenvolvemento do proceso .

Anexo GL Anexo ESTransparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Calendario Laboral Calendario Laboral 2015