Carta á Xunta de Galicia: A Consellería de Economía non facilita datos dos ERTEs

información ERTE

Desde o inicio da alerta sanitaria a Consellería de Economía recibiu preto de 33000 solicitudes de procedementos de expedientes de regulación de emprego temporais, a maior parte deles a causa de concorrencia de causas de forza maior.

A lei establece que nos procedementos de Expedientes de Regulación de Emprego Temporais derivados de forza maior, non é preciso formar unha comisión negociadora coa representación legal das persoas traballadoras nin cos sindicatos máis representativos polo que solicitamos proporcione datos concretos das empresas que na comunidade autónoma de Galicia solicitaran, estean a solicitar

a iniciación e tramitación ou estean xa aplicando estes ERTEs derivados de forza maior, e tamén dos derivados por concorrencia de causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, todos eles derivados da situación de estado de alarma.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria limítase a proporcionar unha listaxe indicando o número de ERTEs que se están a tramitar por provincia polo que esta Federación non está podendo exercer o labor de vixilancia e control derivado da acción sindical que, en aplicación do previsto no artigo 28 da Constitución Española e no artigo segundo, apartado 2, d), da Lei Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Liberdade Sindical, ten atribuída e que constitúe un dereito fundamental susceptible de amparo constitucional.

Polo anterior, desde esta Federación enviouse un escrito, solicitando datos concretos das empresas e un listado cos CNAE, que na Comunidade Autónoma de Galicia están solicitando a iniciación, tramitación ou están xa aplicando ERTEs derivados de forza maior e os derivados por concorrencia de causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, todos eles derivados da situación de estado de alarma ocasionado pola alerta sanitaria do COVID-19.


Unicamente se está a beneficiar desta medida El Corte Inglés, á custa do descanso do seu persoal e en detrimento doutros establecementos

Carta á Xunta de Galicia: A liberdade horaria no comercio non é xusta

liberdade horaria

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia remitimos un escrito ao conselleiro de Economía, Emprego e Industria, para insistirlle na necesidade de derrogar a resolución do pasado 15 de marzo sobre liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade. Cuestionamos á Xunta de Galicia que manteña en vigor un texto que unicamente beneficia a El Corte Inglés. «Unha norma que favorece só unha empresa non é xusta nin racional», salienta a organización sindical.

O acceso aos bens imprescindibles xa está garantido polo Real decreto en que o Goberno central declarou o estado de alarma, así como na garantía expresada en múltiples comunicados das grandes distribuidoras de alimentación.

A maioría das empresas do sector tomaron a decisión de reducir o seu horario comercial, co fin de poder atender tanto a reposición de mercadoría, como a desinfección dos centros, e así preservar as garantías de saúde do persoal e dos propios clientes, «cuestión prioritaria nestes momentos».

Actualmente, ao abeiro da dita resolución da Xunta só abre os domingos El Corte Inglés, polo que esta empresa está a alentar a xente a que tamén acuda ese día da semana a facer a compra, malia que «o importante é que prevaleza a mensaxe á cidadanía de quedar na casa».

Así mesmo, a norma promove a «competencia desleal entre formatos comerciais», xusto no peor momento para moitas empresas «que xa se encontran en situacións económicas moi delicadas».

Rexeitamos que El Corte Inglés estea a facer negocio á custa do descanso do seu propio persoal, non só abrindo os domingos, senón tamén o pasado 10 de abril (Venres Santo), en que a empresa traballou a porta pechada. Ese persoal non ten nin terá dereito a ese descanso.


A liberdade horaria pon en perigo a miles de pequenos comercios e máis de 80.000 empregos.

emprego pequeno comercio

O acceso aos bens imprescindibles xa está garantido polo RD no que o Goberno declarou o estado de alarma, ademais da garantía expresada en múltiples comunicados por parte das grandes distribuidoras de alimentación, que indican que o abastecemento de todos os supermercados e hipermercados desta comunidade autónoma, ademais dos do resto do país, está garantido. A que atende a liberdade de horario no comercio no medio dunha crise sanitaria, nun momento que se nos pide racionalizar as compras?

O 99% das empresas teñen menos de 10 persoas traballando e xeran o 92,4% dos postos do traballo. A apertura sen límite beneficia só as grandes empresas e ameza o emprego no resto. A liberdade de horario é unha reivindicación histórica das GRANDES PATRONAIS do comercio.

A apertura de establecementos todos os días vai en contra da recomendación de racionalizar as compras. Tamén somete a máis riscos unha parte fundamental da clase traballadora que, co seu traballo, garante o subministro alimentario nos fogares.

Para as pequenas empresas é un reto imposible competir ante medidas que se aproban só para beneficio duns poucos. Ademais, dificulta poder establecer medidas de conciliación familiar aumentando os riscos psicosociais a que que están expostas estas/es traballadoras/es.

Para saírmos desta crise cómpre, máis ca nunca, apoiar o pequeno comercio, e lexislar pensando na maioría da clase traballadora. A liberdade horaria pon en risco máis de 80.000 empregos. A responsabilidade e o sentido común teñen que aplicarse en todos os ámbitos.


Mulleres e violencias machistas. Atención, recursos e dereitos en tempos de COVID-19. Preguntas e respostas.

Mulleres e violencias machistas

EN PRIMEIRO LUGAR, recorda que tes infodispoñible o Manual de respuesta sindical ante el COVID-19 (en actualización continua). Nese documento podes atopar información sobre as medidas excepcionais pola crise COVID-19 en materia de violencia de xénero.


CCOO COMPROMETIDOS COA XENTE TRABALLADORA

Gadis atende as demandas de CCOO e decide pechar as suas tendas o xoves santo.

inhábil xoves santo

Desde a Federación de Servizos de CCOO de Galicia valoramos como positiva a medida tomada por Gadis de pechar o Xoves Santo, dándolle así dous días de descanso ao seu persoal, no sentido correcto de salvagardar a saúde das persoas e contribuir á prevención e contención do virus.

Tamén consideramos como moi oportuna a achega dunha gratificación ao seu persoal, como xa fixeron outras marcas, para compensar o sobreesforzo, entrega e xenerosidade amosada por un persoal que leva traballando ao límite desde o inicio desta crise.

Esperamos e desexamos que está medida sexa implantada polo resto de empresas do sector, supermercados e hipermercados, así como que atendan a demanda de non abrir os domingos.

Insistimos na necesidade da derrogación inmediata pola Xunta de Galicia da medida adoptada respecto da Liberdade de horarios de establecementos de primeira necesidade. Debe acometerse a modificación da RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, para os establecementos comerciais cuxa apertura se definiu baixo principios de abastecemento esencial, xustamente para definir os seus horarios de apertura baseándose nos devanditos principios e a limitación de permanencia para a contención da emerxencia sanitaria.

Cuarto. Todos os establecementos comerciais de primeira necesidade exceptuados da suspensión no Acordo do Consello de la Xunta de Galicia do 13 de marzo e neste acordo, e que, polo tanto, poden continuar abertos, terán liberdade horaria para fixaren sen limitacións os horarios dos seus establecementos comerciais”.


As ETTs deixan tirados e abandonados aos traballadores e ás traballadoras con contratos de "posto a disposición"

despedimentos ETT

Desde CC.OO. e UXT, imos denunciar a todas as empresas de traballo temporal (ETTs) que deixaron tiradas e abandonadas a centos, mesmo miles de persoas que estaban postas a disposición en empresas usuarias, que despediron dos seus postos de traballo e que lle foron extinguidos os seus contratos temporais.

Desde os primeiros momentos desta crise sanitaria do COVID19, as ETTs despediron, maioritariamente por finalización de actividade, a un alto volume de persoal que prestaba os seus servizos en empresas usuarias, cando, na nosa opinión, terían que suspender os contratos, posto que, xeralmente, o que pasou é que se suspendeu a actividade nas devanditas empresas "cliente". Así o demostra o feito de que a inmensa maioría das empresas usuarias acometeron ERTEs do seu persoal, para que unha vez termine esta situación da pandemia do coronavirus, volvan aos seus postos de traballo. Ler máis


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones

Calendario Laboral Calendario Laboral 2015
Guía derechos de trabajadores y trabajadoras Guía de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Tambien puedes consultar los Efectos de la Reforma Laboral sobre los derechos de los trabajador
Consulta sobre pensiones
Consultas sobre pensiones