Calendari laboral per a l´any 2022 a Catalunya


28 de juny - Orgull de ser. Un tot que suma

Aquest Dia de l'Orgull LGTBI + de 2021 en què recuperem els carrers respectant totes les mesures de seguretat, des de CCOO reiterem les nostres propostes, recollides en la Plataforma reivindicativa de drets LGTBI +, i reclamem amb ella mesures que garanteixin la igualtat efectiva de tota la comunitat LGTBI +.

--------

28 de junio - Orgullo de ser. Un todo que suma

Este Día del Orgullo LGTBI+ de 2021 en que recuperamos las calles respetando todas las medidas de seguridad, desde CCOO reiteramos nuestras propuestas, recogidas en la Plataforma reivindicativa de derechos LGTBI+, y reclamamos con ella medidas que garanticen la igualdad efectiva de toda la comunidad LGTBI+.


9a campanya #XAS Xarxa d´Acció Solidària @CCOO #Solidaritat

9a Campanya de Recollida de Material Escolar del 15 de juny a 15 de setembre als locals de CCOO de Catalunya

Volem contribuir per garantir a totes les nenes i a tots els nens l’oportunitat de desenvolupar els seus estudis en dignitat i igualtat.

9a Campanya de Recollida de Material Escolar del 15 de junio a 15 de setiembre en los locales de CCOO de Catalunya. 

Queremos contribuir para garantizar a todas las niñas y todos los niños la oportunidad de desarrollar sus estudios en dignidad e igualdad.


CCOO de Catalunya valora positivament l´acord del Consell del Diàleg Social que destina 60 milions d´euros a  persones afectades per ERTO de qualsevol

CCOO de Catalunya valora positivamente el acordar de Consejo del Diálogo Social que destina 60 millones de euros a personas afectadas por ERTE de cualquier actividad

CCOO pone en valor muy especialmente la línea de ayudas con 1 presupuesto de 60 millones de euros que se destina a personas Trabajadoras afectadas por ERTE de cualquier actividad o personas con un contrato fijo discontinuo perceptores de la prestaciones especial, que no han reincorporado plenamente los sitios de Trabajo, en el periodo enero 2021 - mayo 2021.

-------------

CCOO posa en valor molt especialment la línia d’ajuts amb un pressupost de 60 milions d’euros que es destina a persones treballadores afectades per ERTO de qualsevol activitat o persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació especial, que no s’han reincorporat plenament als llocs de treball, en el període gener 2021 – maig 2021.


Madrid, 8, 9 i 10 de juny de 2021

Realitzat el III Congreso de la Federació de Servicios de CCOO

S'ha realitzat el III Congreso de Federación Servicios amb la participació 250 delegats i delegades, 44 de la Federació de Catalunya encapçalada pel nostre secretari general Ramón González Monroy qui va intervenir en el Informe Balanç.

Realizado el III Congreso de Federación Servicios con la participación 250 delegados y delegadas, 44 de la Federació de Catalunya encabezada por nuestro secretario general Ramón González Monroy quien intervino en el Informe Balance. 


Arriba una bona notícia #NoOberturaDeMésDiumengesiFestius ni a Barcelona ni a cap lloc

L´Ajuntament de Barcelona dona marxa enrere a la proposta de la patronal d´obrir el comerç tots els dies de maig a setembre

Llega una buena noticia # NoOberturaDeMésDiumengesiFestius ni en barcelona ni en ningún sitio

El Ayuntamiento de barcelona da marcha atrás a la propuesta de la patronal de abrir el comercio todos los días de mayo a septiembre

Quedan desconvocades les concentracions previstes pels propers dimecres 16 i 23 de juny davant l’Ajuntament de Barcelona

SEGUIREM VETLLANT PER LA NO OBERTURA DE MÉS DIES AL COMERÇ!

- - - - - - -

Quedan desconvocadas las concentraciones previstas para los próximos miércoles 16 y 23 de junio ante el Ayuntamiento de Barcelona

SEGUIREMOS VELANDO POR NO APERTURA DE MÁS DÍAS AL COMERCIO!