14 de juliol: dia de la Visibilitat No Binària: Una reivindicació de tots, totes i todes

Des de CCOO continuarem donant suport a la diversitat de la nostra societat, i no permeten qualsevol mena de discriminació a la feina per raons de diversitat sexual o de gènere.

------

Desde CCOO continuaremos dando soporte a la diversidad de nuestra sociedad, y no permitiremos cualquier tipo de discriminación en el trabajo por razones de diversidad sexual o de genero.


Calendari laboral per a l´any 2022 a Catalunya


28 de juny - Orgull de ser. Un tot que suma

Aquest Dia de l'Orgull LGTBI + de 2021 en què recuperem els carrers respectant totes les mesures de seguretat, des de CCOO reiterem les nostres propostes, recollides en la Plataforma reivindicativa de drets LGTBI +, i reclamem amb ella mesures que garanteixin la igualtat efectiva de tota la comunitat LGTBI +.

--------

28 de junio - Orgullo de ser. Un todo que suma

Este Día del Orgullo LGTBI+ de 2021 en que recuperamos las calles respetando todas las medidas de seguridad, desde CCOO reiteramos nuestras propuestas, recogidas en la Plataforma reivindicativa de derechos LGTBI+, y reclamamos con ella medidas que garanticen la igualdad efectiva de toda la comunidad LGTBI+.


9a campanya #XAS Xarxa d´Acció Solidària @CCOO #Solidaritat

9a Campanya de Recollida de Material Escolar del 15 de juny a 15 de setembre als locals de CCOO de Catalunya

Volem contribuir per garantir a totes les nenes i a tots els nens l’oportunitat de desenvolupar els seus estudis en dignitat i igualtat.

9a Campanya de Recollida de Material Escolar del 15 de junio a 15 de setiembre en los locales de CCOO de Catalunya. 

Queremos contribuir para garantizar a todas las niñas y todos los niños la oportunidad de desarrollar sus estudios en dignidad e igualdad.


CCOO de Catalunya valora positivament l´acord del Consell del Diàleg Social que destina 60 milions d´euros a  persones afectades per ERTO de qualsevol

CCOO de Catalunya valora positivamente el acordar de Consejo del Diálogo Social que destina 60 millones de euros a personas afectadas por ERTE de cualquier actividad

CCOO pone en valor muy especialmente la línea de ayudas con 1 presupuesto de 60 millones de euros que se destina a personas Trabajadoras afectadas por ERTE de cualquier actividad o personas con un contrato fijo discontinuo perceptores de la prestaciones especial, que no han reincorporado plenamente los sitios de Trabajo, en el periodo enero 2021 - mayo 2021.

-------------

CCOO posa en valor molt especialment la línia d’ajuts amb un pressupost de 60 milions d’euros que es destina a persones treballadores afectades per ERTO de qualsevol activitat o persones amb un contracte fix discontinu perceptores de la prestació especial, que no s’han reincorporat plenament als llocs de treball, en el període gener 2021 – maig 2021.


Madrid, 8, 9 i 10 de juny de 2021

Realitzat el III Congreso de la Federació de Servicios de CCOO

S'ha realitzat el III Congreso de Federación Servicios amb la participació 250 delegats i delegades, 44 de la Federació de Catalunya encapçalada pel nostre secretari general Ramón González Monroy qui va intervenir en el Informe Balanç.

Realizado el III Congreso de Federación Servicios con la participación 250 delegados y delegadas, 44 de la Federació de Catalunya encabezada por nuestro secretario general Ramón González Monroy quien intervino en el Informe Balance.