Archivado en Legal, Campa帽as, Mujeres e Igualdad

Sentenza de Tribunal Supremo en casaci贸n para unificaci贸n de doutrina pola que se declara exentas de tributaci贸n de IRPF as prestaci贸ns de Maternidade


reclamaci贸n retenci贸n maternidade
Adxunto remitimos a Sentenza que o Tribunal Supremo acaba de fallar en unificaci贸n de doutrina pola que se declaran exentas de tributaci贸n no Imposto da Renda de Persoas F铆sicas (IRPF) as prestaci贸ns de Maternidade da Seguridade Social.

Esta sentenza sup贸n a resoluci贸n definitiva do conflito que desde varios anos v茅n producindo en relaci贸n 谩 exenci贸n do citado imposto, e que se derivaba da diferente opini贸n que ti帽an da mesma distintos tribunais, reco帽ec茅ndoa nalg煤ns casos e deneg谩ndoa noutros

Deste xeito, f铆xase como doutrina legal a exenci贸n da tributaci贸n no IRPF das prestaci贸ns de Maternidade da Seguridade Social. Ler m谩is


pdf
print
pmail

Valoraci贸n sindical da sentenza

Con independencia do procedemento de reclamaci贸n das cont铆as abonadas en concepto de IRPF por estas prestaci贸ns, do que damos conta m谩is abaixo, conv茅n tam茅n realizar unha primeira valoraci贸n sindical do que sup贸n a sentenza.

CCOO sempre defendemos a necesidade de que o sistema fiscal se dese帽e sobre a l贸xica da progresividade e a repartici贸n xusta e equitativa dos esforzos en funci贸n do nivel de renda das persoas, e reco帽ecendo en todo caso os distintos obxectivos que perseguen as prestaci贸ns contributivas e as asistenciais de modo que se alcance o equilibrio que entre os principios de contributividade, suficiencia e solidariedade deben caracterizar aos sistemas p煤blicos de protecci贸n social. 

Da mesma forma que, desde o noso punto de vista, as deficiencias do noso ordenamento en materia de protecci贸n dos dereitos da muller en xeral e da muller traballadora en particular non parece que poidan resolverse cunha norma ou unha interpretaci贸n dunha norma fiscal  non acorde co principio de igualdade e progresividade establecido no artigo 31 da CE.
En calquera caso, o Tribunal Supremo fixou como doutrina legal a xa sinalada anteriormente e 谩brese agora, de forma non controvertida, a v铆a para que as persoas beneficiarias da prestaci贸n poidan reclamar a devoluci贸n do imposto nos termos que m谩is abaixo se determinan.

A f贸rmula m谩is probable de reclamaci贸n ser谩 ante a administraci贸n tributaria, refacendo a declaraci贸n de forma axustada ao novo criterio establecido polo Tribunal Supremo e reclamando a diferenza a favor da persoa declarante.


Consecuencias da Sentenza sobre as futuras prestaci贸s de Maternidade

A nova doutrina fixada polo Tribunal Supremo sup贸n que, a partir de agora, e sempre que non se modifique a actual lexislaci贸n, quedar谩n exentas de tributaci贸n todas as prestaci贸ns de Maternidade que se reco帽ezan por parte da Seguridade Social. De modo que o INSS deixar谩 de realizar a retenci贸n do IRPF sobre estas prestaci贸ns. 

Consecuencias da Sentenza sobre as prestaci贸ns de Maternidade que se est谩n percibindo actualmente

Quen estea a percibir unha prestaci贸n de maternidade neste momento deixa de estar obrigado/a 谩 tributaci贸n ao IRPF pola mesma, de modo que a Seguridade Social deixar谩 de practicar a retenci贸n da mesma nas pr贸ximas n贸minas, e a persoa titular da prestaci贸n poder谩 solicitar a Axencia Tributaria a devoluci贸n das retenci贸ns xa practicadas con anterioridade ou, no seu caso, regularizar o imposto na declaraci贸n tributaria anual de acordo 谩 nova doutrina.

Estamos 谩 espera de co帽ecer o procedemento concreto co que a Axencia Tributaria vai proceder 谩 devoluci贸n ou, no seu caso, a regularizaci贸n do imposto. Resulta neste punto moi relevante saber se, por exemplo, proceder谩 de oficio ou ser谩 necesaria realizar alg煤n tipo de reclamaci贸n. A铆nda que o m谩is probable 茅 o segundo.

Consecuencias da Sentenza sobre as prestaci贸ns de Maternidade que se percibiron con anterioridade 谩 mesma.

Quen percibise prestaci贸ns de Maternidade durante 2018, pract铆caselles retenci贸n de IRPF polas mesmas e, loxicamente, se a铆nda non realizasen a declaraci贸n do imposto do exercicio completo, at贸panse no mesmo caso que o sinalado no apartado anterior.

Que percibise prestaci贸ns de Maternidade en exercicios anteriores polos que xa tributase ao IRPF, poder谩n solicitar a devoluci贸n deste imposto. Esta posibilidade restr铆nxese 谩s prestaci贸ns de maternidade percibidas at茅 un m谩ximo de 4 anos antes. Entendemos que poden reclamarse por esta v铆a as cont铆as que procedan de prestaci贸ns percibidas desde 2014 (art. 67 LGT).

Poder谩 obterse a devoluci贸n de cont铆as referidas a per铆odos anteriores, cando estas fosen reclamadas e estean en tr谩mite de resoluci贸n administrativa ou xudicial.

Nestes casos, debemos insistir en que nos atopamos 谩 espera de co帽ecer o criterio de actuaci贸n que adoptar谩 a Axencia Tributaria, a铆nda que o m谩is probable que nestes supostos non act煤e de oficio e sexa necesario realizar a reclamaci贸n correspondente.

Nalg煤ns medios de comunicaci贸n aparecen referencias, citando como fonte despachos de avogados, a v铆as de reclamaci贸n para prazos anteriores, a铆nda que non houbese reclamaci贸n administrativa ou xudicial previa. Sen prexu铆zo de analizar todas as posibilidades, neste momento, as nosas indicaci贸ns respecto diso lim铆tanse ao transcrito nesta nota.

Consecuencias de la Sentencia en relaci贸n a las prestaciones de maternidad para funcionarios

Para os funcionarios civ铆s do Estado que non est谩n no R茅xime Xeral da Seguridade Social (R茅xime especial -Muface,-) e alg煤ns outros corpos, a maternidade ten o car谩cter de permiso retribuido mediante os seus correspondentes haberes. Sen prexu铆zo dunha valoraci贸n posterior m谩is detallada, nestes casos, ao non haber prestaci贸n" sen贸n "retribuci贸n" a sentenza non ser铆a de aplicaci贸n, o que sen d煤bida resulta paradoxal. 

Consecuencias da Sentenza en relaci贸n 谩s prestaci贸ns de paternidade

A Sentenza non examina o tratamento fiscal que deba darse 谩s prestaci贸ns por paternidade por non ser obxecto do debate exposto. Doutra banda, a regulaci贸n tributaria non permite a extrapolaci贸n desta doutrina a outros supostos pola s煤a mera similitude. 

Agora ben, a fundamentaci贸n da sentenza parece conclu铆r que todas as prestaci贸ns p煤blicas por "nacemento, parto ou adopci贸n"estar铆an inclu铆das na exenci贸n do artigo 7 h) LIRPF con independencia da s煤a natureza. De feito, o groso dos argumentos que serven 谩 Sala para situarse poden ser aplicables  谩 prestaci贸n por paternidade. Neste sentido, a prestaci贸n de paternidade regulada nos artigos 183 e ss do TRLGSS 茅 unha prestaci贸n p煤blica por "nacemento, parto ou adopci贸n" na mesma medida que o 茅 a prestaci贸n de maternidade regulada nos arts. 177 e seguintes do mesmo texto.

Doutra banda, a prestaci贸n por paternidade do art.  183 e ss do TRLGSS introduciuse pola L.Ou. 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdade como unha medida concreta que persegue a igualdade de trato efectiva e o fomento da corresponsabilidade familiar  entre mulleres e homes na asunci贸n das responsabilidades familiares. Estamos ante prestaci贸ns da mesma natureza que protexen as mesmas situaci贸ns e co mesmo alcance (deixando a salvo a diferente duraci贸n). Por iso, non parecer铆a admisible que recibise un tratamento fiscal distinto e m谩is oneroso a prestaci贸n coa que se pretende fomentar aquela maior corresponsabilidade. 

Procedimiento a seguir no caso de reclamaci贸ns ante a Axencia Tributaria.

O procedemento a seguir at贸pase regulado polo Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral tributaria, en materia de revisi贸n en v铆a administrativa. Inicialmente tr谩tase de solicitar 谩 Administraci贸n de Facenda competente a devoluci贸n das cont铆as indebidamente retidas ou satisfeitas mediante o procedemento de devoluci贸n de ingresos indebidos ou instando a rectificaci贸n da autoliquidaci贸n mediante a que se realizou o ingreso indebido. 

Con car谩cter previo 谩 resoluci贸n, a Administraci贸n notificar谩 谩 persoa interesada a proposta de resoluci贸n para que nun prazo de dez d铆as presente as alegaci贸ns ou documentos que considere necesarios; a铆nda que en determinados supostos pode prescindirse do devandito tr谩mite. Se a resoluci贸n 茅 favorable deber谩n abonarse ademais os intereses de demora correspondentes.

Posto que as reclamaci贸ns ax煤stanse agora 谩 nova doutrina emitida polo Tribunal Supremo con toda probabilidade a Axencia Tributaria proceder谩 a resolver afirmativamente 谩s devanditas reclamaci贸ns.

En todo caso, se a resoluci贸n ao recurso administrativo fose desfavorable debe recorrerse na v铆a econ贸mico-administrativa  esgotando, no seu caso,  os recursos conforme 谩s disposici贸ns do devandito regulamento. Esgotada a v铆a econ贸mico-administrativa sen resultado satisfactorio deber谩 interporse en prazo o correspondente recurso contencioso-administrativo ante a Xurisdici贸n contenciosa-administrativa.