Signat el conveni col·lectiu de comerç tèxtil de Barcelona (2022-2024)

CCOO valora de manera positiu aquest Conveni. L’acord ha estat possible en el moment que la patronal va retirar la seva proposta d’introduir retallades als complements salarials per incapacitat temporal.

La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball.

Firmado el convenio colectivo de comercio textil de Barcelona (2022-2024)

CCOO valora de manera positivo este Convenio. El acuerdo ha sido posible en el momento que la patronal retiró su propuesta de introducir recortes en los complementos salariales por incapacidad temporal.

La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo.


El XVIII Conveni col·lectiu estatal de Consultories, més a prop

L'AEC fa, finalment, un plantejament de tancament que realment s'acosta a les posicions sindicals

- - - - - -

El XVIII Convenio colectivo estatal de Consultorías, más cerca

La AEC hace, por fin, un planteamiento de cierre que realmente se acerca a las posiciones sindicales


L´acord ha estat acceptat de manera unànime en una assemblea per les persones treballadores afectades.

CCOO signa l´acord amb INDRA BPO Sant Joan Despí per donar resposta i reduir l´extinció de contracte de 56 persones treballadores

El passat 22 de novembre del 2022 es va iniciar el període de consultes de l'ERO que INDRA BPO va presentar per a 56 persones treballadores del centre de treball de Sant Joan Despí. L'empresa pretenia extingir 56 contractes de treball per la pèrdua del servei que la companyia prestava a Naturgy.

- - - - - -

CCOO firma el acuerdo con INDRA BPO Sant Joan Despí para dar respuesta y reducir la extinción de contrato de 56 personas trabajadoras

 

El pasado 22 de noviembre de 2022 se inició el período de consultas del ERE que INDRA BPO presentó para 56 personas trabajadoras del centro de trabajo de Sant Joan Despí. La empresa pretendía extinguir 56 contratos de trabajo por la pérdida del servicio que la compañía prestaba a Naturgy.


ASSOLIT UN PRINCIPI D´ACORD EN LA NEGOCIACIÓ DEL CONVENI D´ITV´S DE CATALUNYA

Avui 22 de desembre del 2022, ha tingut lloc una nova reunió per a la negociació del conveni col·lectiu d'empreses d'inspecció Tècnica de Vehicles de Catalunya.

En aquesta reunió, continuació de la celebrada ahir, CCOO, sindicat majoritari al sector i la patronal hem arribat a un principi d'acord en els termes següents:

- - - - - -

ALCANZADO UN PRINCIPIO DE ACUERDO EN LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE ITV’S DE CATALUNYA

 

Hoy 22 de diciembre de 2022, ha tenido lugar una nueva reunión para la negociación del convenio colectivo de empresas de inspección Técnica de Vehículos de Catalunya.

En dicha reunión, continuación de la celebrada ayer, CCOO, sindicato mayoritario en el sector y la patronal hemos llegado a un principio de acuerdo en los siguientes términos:


Campanya solidària "Cap infant sense joguina"

Recollim als nostres locals de @ccoocatalunya fins el proper 3 de gener, joguines noves i no bel·licistes, que lliurarem a la @La_SER per a la seva tradicional campanya solidària.

 

Participa-hi!, és important…

Com cada any la CCOO Serveis, fem l’aportació a la campanya "Cap infant sense joguina".


CCOO hem signat el Conveni de Supermercats de Catalunya per als propers 4 anys (2022-2025)

CCOO valorem de manera molt positiva el nou conveni per al sector. La majoria sindical de CCOO a la mesa de negociació ha permès millores en drets i en les condicions de treball. Però a més, la nostra major representativitat ha servit per frenar els intents de la patronal de voler retallar drets, com ara el complement a càrrec de les empreses en situació d'incapacitat temporal (baixes mèdiques per contingències comunes).

- - - - - -

CCOO hemos firmado el Convenio de Supermercados de Catalunya para los próximos 4 años (2022-2025)

CCOO valoramos de manera muy positiva el nuevo convenio para el sector. La mayoría sindical de CCOO en la mesa de negociación ha permitido mejoras en derechos y en las condiciones de trabajo. Pero además, nuestra mayor representatividad ha servido para frenar los intentos de la patronal de querer recortar derechos, como por ejemplo, el complemento a cargo de las empresas en situación de incapacidad temporal (bajas médicas por contingencias comunes).