Jornada - BBVA Estatal

Las prolongaciones de jornada en el sector financiero son escandalosas

Los datos sobre prolongaciones de jornada en los sectores financiero y de seguros recogidos en la Encuesta de Población Activa del pasado año 2013 y 1º trimestre del 2014, son verdaderamente llamativos: el promedio de 440.400 ocupados en el sector realiza una media de 0,62 horas extras semanales por persona, de las que sólo se pagan el 9%. El resto, el 91%, son horas extras ilegales y por tanto fraudulentas.  


Jornada - BBVA Catalunya

La prolongació de jornada: la responsabilitat social

La Responsabilitat Social d'Empresa (RSE) és el compromís de retornar a la societat part del benefici empresarial, millorant les condicions dels treballadors, el tracte amb els clients, la preservació de l'entorn..., més enllà del que la llei obliga.


Jornada - BBVA Catalunya

Prolongació de jornada: conciliació familiar

El temps és un bé escàs. Cada vegada té més valor per a les persones, en la mesura que és un element clau per gaudir d'una millor qualitat de vida i d'un millor benestar personal, familiar i laboral.
8 hores de feina, 8 hores de descans i 8 hores de temps lliure.


Conciliación - BBVA Estatal

Prolongaciones de jornada: conciliación familiar

El tiempo es un bien escaso. Cada vez tiene más valor para las personas, en la medida en que es un elemento clave para gozar de una mejor calidad de vida y de un mejor bienestar personal, familiar y laboral.

8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de tiempo libre.


Jornada - BBVA Catalunya

Prolongació de jornada: el triple frau

Com tots sabem, en els últims 5 anys, hem viscut un procés de reestructuració brutal en el sector financer on s'han perdut més de 57.000 llocs de treball, un 21% menys detreballadores i treballadors.


Jornada - BBVA Estatal

Prolongaciones de jornada: el triple fraude

Como todos sabemos, en los últimos 5 años, hemos vivido un proceso de reestructuración brutal en el sector financiero donde se han perdido más de 57.000 puestos de trabajo, un 21% menos de trabajadoras y trabajadores.


Jornada - BBVA Catalunya

Prolongació de jornada: aquí falta gent

Poques persones alienes al BBVA entendrien la nostra contradictòria realitat: molts treballadors/es fan més hores de feina de les que corresponen, mentre desenes de milers d'universitaris ben preparats no troben feina i continuem amb prop de 6 milions d?aturats i aturades, amb una taxa del 25,7%. La cirereta són els desafortunats comentaris d'alguns Responsables sobre la conveniència de dedicar la vida a la feina, si es vol conservar el lloc de treball.


Jornada - BBVA Estatal

Prolongación de jornada: aquí falta gente

Pocas personas ajenas al BBVA entenderían nuestra contradictoria realidad: muchos trabajadores/as hacen más horas de trabajo de las que corresponden, mientras decenas de miles de universitarios bien preparados no encuentran empleo y seguimos con cerca de 6 millones de paradas y parados, con una tasa del 25,7%. La guinda son los desafortunados comentarios de algunos Responsables sobre la conveniencia de dedicar la vida al trabajo, si se quiere conservar el puesto de trabajo.


Jornada - BBVA Catalunya

Prolongació de jornada: així no es combat l'estrès

Davant la freqüent impossibilitat d'acabar la feina dins de la jornada que tenim pactada, i per la qual ens paguen, alguns companys i companyes consideren que la prolongació és l'única alternativa que els permet reduir l'acumulació de tasques pendents.   
És un error, perquè les prolongacions no formen part de la solució: són part del problema. 


Jornada - BBVA Estatal

Prolongación de jornada: así no se combate el estrés

Ante la frecuente imposibilidad de acabar el trabajo dentro de la jornada que tenemos pactada, y por la que nos pagan, algunos compañeros y compañeras consideran que la prolongación es la única alternativa que les permite reducir la acumulación de tareas pendientes. Es un error, porque las prolongaciones no forman parte de la solución: son parte del problema.


Salud Laboral

Dudas y preguntas sobre Salud Laboral. Trabaja de manera segura.

Transparencia CCOO

Portal Transparencia Servicios CCOO: Cuentas, documentación, decisiones


Algunos Iconos extraídos de Freepik (www.flaticon.com) licencia de CC 3.0 BY