Archivado en Comunicats

comunicat

El Tribunal Suprem dóna la raó a CC.OO.


Tots els períodes amb contracte temporal s’han de computar als efectes de la promoció.


pdf
print
pmail

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 19-12-07, la sent√®ncia de l'Audi√®ncia Nacional de 5-2-2007, davant el conflicte col¬ēlectiu presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana.

La important novetat d'aquesta sentència radica en que es reconeix el temps de permanència, als efectes d'ascensos de Nivell (o antiguitat), computant tots els períodes en els quals el treballador/treballadora ha estat contractat/da per l'empresa, amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte.

El Tribunal Suprem desestima, doncs, el recurs de Caixa Laietana i confirma la sentència de l'Audiència Nacional:

¬ďEn la demanda formulada por la FEDERACI√ďN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoci√≥n por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoci√≥n todos los per√≠odos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaraci√≥n¬Ē.

√Čs a dir, que, amb independ√®ncia de la modalitat de contracte, tot el temps treballat per a l'empresa √©s computable com a temps de perman√®ncia. Per aix√≤, s'han d'afegir tots els per√≠odes no computats de contractes temporals al reconeixement de l'antiguitat. Aix√≤ suposa, per a aquells treballadors/treballadores afectats/des, que s'escur√ßa el per√≠ode necessari per a arribar a un nou Nivell per perman√®ncia o per a reportar un nou trienni, si √©s el cas.
Aquesta sent√®ncia transcendeix l'√†mbit de Caixa Laietana, ja que s'ha dictat en funci√≥ del Conveni Col¬ēlectiu de Caixes d'Estalvis, essent aplicable, per tant, a les caixes que hi estem enquadrades.

√Čs, doncs, de just√≠cia ¬Ėmai millor dit, en tots els seus sentits¬Ė que les Direccions de les Caixes regularitzin la situaci√≥ de tots aquells treballadors i treballadores afectats, reconeixent-los nous nivells o triennis i modificant dates de venciments futurs amb reconeixement d'aquells endarreriments que, si escau, poguessin correspondre.

16-1-2008, com 3/08

conexions_fi_article_catala

Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.