Archivado en Comunicats

El Tribunal Suprem dóna la raó a CC.OO.

comunicat

Tots els períodes amb contracte temporal s’han de computar als efectes de la promoció.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 19-12-07, la sentència de l'Audiència Nacional de 5-2-2007, davant el conflicte col•lectiu presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana.

La important novetat d'aquesta sentència radica en que es reconeix el temps de permanència, als efectes d'ascensos de Nivell (o antiguitat), computant tots els períodes en els quals el treballador/treballadora ha estat contractat/da per l'empresa, amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte.

El Tribunal Suprem desestima, doncs, el recurs de Caixa Laietana i confirma la sentència de l'Audiència Nacional:

“En la demanda formulada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoción por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoción todos los períodos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración”.

És a dir, que, amb independència de la modalitat de contracte, tot el temps treballat per a l'empresa és computable com a temps de permanència. Per això, s'han d'afegir tots els períodes no computats de contractes temporals al reconeixement de l'antiguitat. Això suposa, per a aquells treballadors/treballadores afectats/des, que s'escurça el període necessari per a arribar a un nou Nivell per permanència o per a reportar un nou trienni, si és el cas.
Aquesta sentència transcendeix l'àmbit de Caixa Laietana, ja que s'ha dictat en funció del Conveni Col•lectiu de Caixes d'Estalvis, essent aplicable, per tant, a les caixes que hi estem enquadrades.

És, doncs, de justícia –mai millor dit, en tots els seus sentits– que les Direccions de les Caixes regularitzin la situació de tots aquells treballadors i treballadores afectats, reconeixent-los nous nivells o triennis i modificant dates de venciments futurs amb reconeixement d'aquells endarreriments que, si escau, poguessin correspondre.

16-1-2008, com 3/08

conexions_fi_article_catala

Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.





Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es