Archivado en Comunicats, Salari

Aplicació de la clàusula de garantia

Els nostres salaris pugen el 3,48%, des de l’1 de gener de 2008

16 01 08 La clàusula de garantia de l’IPC signada per al Conveni Col·lectiu 2007 – 2010 garanteix el nostre poder adquisitiu i serà efectiva aquest any, atès que l’IPC de 2007 ha estat del 4,2%, un 1,45% per sobre del 2,75% pactat per al 2007.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Aplicació de la clàusula de garantia

Els nostres salaris pugen el 3,48%, des de l'1 de gener de 2008

La clàusula de garantia de l'IPC signada per al Conveni Col·lectiu 2007 - 2010 garanteix el nostre poder adquisitiu i serà efectiva aquest any, atès que l'IPC de 2007 ha estat del 4,2%, un 1,45% per sobre del 2,75% pactat per al 2007.
1.Això significa que per al 2008 els nostres salaris s'incrementen un 3,48% amb efectes des de l'1 de gener, fruit d'aplicar la diferència de l'IPC de l'1,45% a les taules salarials de 2007 i, sobre els imports resultants de l'actualització, aplicar la pujada del 2% pactada en el conveni per al 2008.
2.Les taules salarials que reproduïm al darrere d'aquesta circular estan contrastades amb l'AEB i s'han comunicat als bancs, amb la intenció que puguem cobrar l'increment salarial aquest mes de gener.
3.La clàusula de garantia de l'IPC opera ara actualitzant les taules salarials de 2007, amb efectes des de l'1 de gener de 2008.
4.Els pròxims tres anys, a més a més de l'actualització de les taules, es percebran endarreriments per la diferència de l'IPC i l'increment percebut des de l'1 de gener de cada any. És a dir, si el 2009 l'IPC és superior al 2%, s'actualitzaran les taules salarials de 2008 i es cobraran els endarreriments que corresponguin.
5.Es constata una altra vegada que la negociació col·lectiva és la millor fórmula d'actualitzar els nostres salaris i organitzar la defensa dels nostres interessos. La capacitat negociadora dels sindicats és la garantia més gran per aconseguir els nostres objectius, regulant i millorant les nostres condicions laborals.

La teva afiliació contribueix directament a millorar la capacitat de negociació
Gener de 2008

 

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de Banca des de l'1 de gener de 2008

Actualitzades les taules de 2007 amb el diferencial de l'IPC de l'1,45% més, sobre aquests imports actualitzats, aplicada la pujada del 2% acordada en el conveni per a 2008.

NOTA.-

Per a la determinació del salari anual, cal dividir per dotze aquests taules salarials i multiplicar-les pel nombre de pagues que es perceben a cada entitat

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es