Archivado en Comunicats, medi ambient

Supressió d’aparcaments del centre corporatiu de Sant Cugat

Convocatoria d'assemblea informativa

14 01 08 Convoquem a una ASSEMBLEA que tindrà lloc el dimarts 15 de gener a les 15 hores a les escales de davant del restaurant SODEXHO.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) , RSE Sostenibilidad (RSE Sostenibilidad) ,


pdf print pmail

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA INFORMATIVA
Supressió d'aparcaments del centre corporatiu de Sant Cugat


Després de la posta en marxa del nou pla d'actuació que l'empresa ha dissenyat per fer front a l'eliminació de 249 places d'aparcament com a conseqüència de les obres del nou edifici, veiem una vegada més que els problemes organitzatius d'aquesta empresa acaben caient sempre sobre les espatlles dels seus treballadors i treballadores.

Aquest pla d'actuació traspassa el problema a les direccions de les diferents àrees i, a més a més, recomana que a partir de les 17 hores no s'utilitzi la nova zona d'aparcament, que no deixa de ser un carrer i un pàrquing d'un centre comercial de l'altre costat de l'autopista. Cal que recordem que l'horari partit de conveni acaba justament a les 17 hores.

Des de CCOO pensem que la plantilla del Centre BancSabadell ja té prou problemes pel fet d'haver de desplaçar-se diàriament a un centre de treball allunyat de la seva residència com perquè també hagi de suportar els problemes afegits per qüestions organitzatives que l'empresa no ha sabut resoldre.

Per tant, demanem a l'empresa una vegada més que:

· posi un servei d'autocars que cobreixi les franges d'horaris d'entrada i de sortida de la feina des de Sabadell, Barcelona i Terrassa.
· ampliï i actualitzi el plus de transport.

Per tal d'informar d'aquestes qüestions i proposar possibles accions per portar a terme, si s'escau, us convoquem a una ASSEMBLEA que tindrà lloc el dimarts 15 de gener a les 15 hores a les escales de davant del restaurant SODEXHO.

Continuarem informant.


Sant Cugat, 14 de gener de 2008


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es