Archivado en Comunicats

Taxacions sota sospita?

Taxador de la Caixa denuncia les males pràctiques d'aquesta


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Ens consta que a moltes oficines de la nostra Entitat aquest darrer divendres va arribar una còpia d’un escrit suposadament fet pel Sr. J.M. Batlle (taxador) adreçada al Cap del Departament d’Inversions-Prèstecs.

En aquest escrit es fan una sèrie d’afirmacions que, de ser certes, són molt preocupants.

Tal i com és diu a la carta, molt possiblement arran de la inspecció del Banc d’Espanya feta al servei de taxacions de Caixa Laietana, la nostra Entitat va modificar els procediments de taxacions, amb els canvis interns i externs adients. Canvis que, tot s’ha de dir, han provocat un autèntic enrenou organitzatiu, per a desesperació de molts clients que han vist com l’aprovació de les seves operacions s’alentien injustificadament. Endarreriments que, com podeu imaginar, també han desesperat als companys que havien de presentar les operacions. Retards injustificables, què en cap cas cal atribuir als companys de serveis centrals, sinó, com sempre en aquesta casa, al desgavell de programació i organització al que ens té acostumats aquesta maldestra Direcció.

L’escrit, més endavant, entra a insinuar fets que podrien afectar fins i tot, a la pròpia estabilitat de la Caixa.

Diu l’escrit que Alts Càrrecs de la Caixa van pressionar-lo (a en Batlle) per tal d’incomplir la normativa existent, a fi i efecte d’emmotllar els valors de les taxacions a les “necessitats”, de tal manera que certes operacions s’aprovessin sense que certs “condicionants” obstaculitzessin dites operacions.

A ningú se li escapa que en l’actual clima d’incertesa financera mundial, que afecta, com tothom sap, la qüestió hipotecària, un “affaire” com aquest podria suposar un clar descrèdit de la nostra Entitat que podria afectar-la greument. Que el mercat arribés a sospitar que les hipoteques concedides a Caixa Laietana no es fonamenten en taxacions basades en criteris objectius i raonables, sinó en el criteri de que tal o qual operació s’ha de fer perquè algú ho vol, és un tema preocupant i molt greu.

I tots sabem que el món financer basa la seva força, principalment, en la confiança dels agents financers, i que si un d’ells la perd, el seu destí pot esdevenir incert.

Per tot plegat, doncs, i preocupats com estem per aquestes afirmacions que posen en dubte la credibilitat de la nostra Institució i d’alguns dels seus directius, ens hem adreçat a la Direcció per tal que ens aclareixi a tots la situació i, si s’escau, de quines són les mesures que pensa prendre per a garantir la credibilitat posada en dubte de la nostra Entitat.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es