Archivado en Comunicats, Salari

Nou pla d'incentius?

La Direcció pretén introduïr canvis pel que fa al tema de la consecució d'incentius


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

La Direcció pretén introduir un canvi substancial pel que fa al tema de la consecució d’objectius i dels incentius pel seu assoliment entre el personal d’oficines.
Pel que sabem, una sèrie d’oficines (grans) serviran com a banc de proves.
Es tractaria de “carteritzar” els clients, repartint-se la cartera entre el Delegat/da i l’Interventor/a (en principi). Aquest últim assumiria (li farien assumir, més aviat) una cartera (es parla de 40 ó 50 clients). Dels resultats obtinguts amb aquest clients (targetes, assegurances, tpvs, etc.) l’Interventor/a rebria un incentiu, encara per determinar.
Dels altres empleats que hi poguessin formar part de l’oficina no se’n parla.
Tot això té una importància cabdal pel que fa a les nostres condicions de treball. Per a CCOO, aquests canvis (i els que vindran) suposen una modificació substancial de les condicions de treball.
D’entrada, l’Interventor/a, a banda de fer la feina que li es pròpia, de control de l’oficina, i de totes les que se’n deriven de la pròpia activitat financera, afegirà a la seva atapeïda agenda un volum important de feina extra. A canvi rebrà, com sempre passa en aquesta entitat, res en concret, només fum. Al menys això és el que ens temem.
En altres Caixes, la majoria, el tema dels incentius ha estat presentat al Comitè d’Empresa, amb el qual s’han arribat a signar pactes que regulen aquestes situacions.
En aquest sentit, l’Article 64 del Estatut dels Treballadors, en un dels seus apartats, el que parla de les competències del Comitè d’Empresa, recull l’obligació de l’ empresari d’informar sobre la implantació o revisió de sistemes d’organització i control del treball, així com de l’estudi de temps, establiment de sistemes de primes o incentius i valoració de llocs de treball. Per la qual cosa, d’entrada, des del Comitè d’Empresa s’haurà de demanar aquesta informació.
Per nosaltres, les regles del joc canvien, i com a representants dels treballadors hem d’intervenir, intentant arribar a un acord beneficiós, clar i transparent per tots els empleats de la nostra Institució. No diem res de nou, és el que es fa en totes les Caixes.
Dit això, pensem, que si aquest és l’invent, no anirem bé. Perquè, en primer lloc, el que necessitem és més personal a les oficines, (com es pretén expandir a tota la xarxa d’oficines aquests criteris de carterització, si moltes de les nostres oficines
només tenen dos empleats?) Quantes hores hauran de dedicar (per tant perllongar la jornada encara més) els encarregats de portar a terme la tasca assignada?
Què passa amb la resta de personal de les oficines?
Siguem seriosos senyors, perquè vostès saben que els seus pressupostos no són ni objectius ni coherents (els van variant al llarg de l’any segons els hi sembla), són desorbitats i capritxosos.
Per altra banda, des de CCOO apostem, no per una divisió del treball en la qual cadascú té una parcel•la que s’ha de manegar ell sol i per la qual rep una compensació determinada, sinó pel treball en equip. El treball en equip significa, entre altres moltes coses, però principalment, compartir els objectius però també els seus beneficis, i no sembla que la Direcció encamini els seus plans en aquest sentit. Mal fet.
S’ha d’obrir un debat, doncs, en el què tots hi puguem participar; hem d’intentar establir unes regles del joc clares i concretes, no podem continuar amb aquestes indefinicions marca de la casa. Si tots i totes hem de tirar del carro, hem de rebre les justes compensacions, i la Direcció esdevé obligada a no fer distincions.
Emplacem des d’aquí a totes les parts implicades per debatre el model a establir d’incentius i primes, de pressupostos i objectius. Només així aconseguirem “retenir” els empleats que marxen decebuts pels pocs estímuls que tenen en aquesta Entitat.
Si la Direcció no acontenta al personal, de veritat, i tenint en compte els temps que s’apropen (no gaire optimistes), no ens estranyarà que, molt aviat, els números no quadrin.
Mataró, 7 de setembre 2007

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es