Archivado en Comunicats, beneficis socials

PEL REPARTIMENT DE LES RESPONSABILITATS FAMILIARS. EXERCIM ELS NOSTRES DRETS, TOTS i TOTES!

Caixa Sabadell - Comunicat

L’Acord per la Conciliació de la vida laboral, familiar i personal i la Igualtat entre dones i homes que es va signar a Caixa Sabadell el passat 20 d’abril estableix una sèrie de millores substancials respecte el Conveni i la Llei Orgànica 3/2007 de les que ens sentim realment satisfets.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Diàriament rebem consultes de companys i companyes sobre temes de conciliació, ja que la normativa escomplexa i a la vegada dispersa. Per això hem refòs aquesta informació en un díptic que rebreu properament.

De moment, us relacionem les mesures més importants i us animem a que les utilitzeu sense cap recança ja que, tal i com estableix l’acord, és d’aplicació a tots els empleats i empleades de Caixa Sabadell, independentment del càrrec, nivell professional o lloc de treball que n’ocupen. No serveix de res tenir un dels millors pactes de conciliació de l’Estat si darrera no hi ha el nostre suport: aprofitem les diverses possibilitats que ens ofereix!

  • Flexibilitzar l’hora d’entrada en ½ hora a les oficines i en 1 hora a SSCC.

  • La reducció de jornada aborda dos canvis importants i molt interessants: s’ha allargat el període fins que el/la fill/a menor compleixi 12 anys i, s’han suprimit els mínims de reducció a demanar. A més us recordem que és l’empleat/da qui defineix l’horari i com vol aplicar la reducció: concentrar-la en un dia a la setmana, el mateix temps cada dia,...

  • 10 dies de permís o borsa de 70 hores per a utilitzar en casos de malaltia o accident greu de familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, adopció internacional, visites mèdiques (pròpies o de fills i familiars dependents), entrevistes amb tutors, ...

  • S’amplia el permís per naixement de fill/a a 5 dies. I no oblidem el descans de paternitat (13 dies inicialment), és una fita que ha costat molt d’assolir. Des d’aquí aprofitem per fer una crida a la corresponsabilitat a tots els que sóu pares: mentre els homes no facin ús dels permisos, les dones seguiran estant en inferioritat de condicions en el món laboral.

  • Ampliació dels permisos de defunció, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica de familiars fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat a 3 dies / 5 dies si cal desplaçament; naixement de néts/es o trasllat de domicili habitual, 2 dies.

  • Nous permisos no retribuïts per adopció internacional, tractaments de reproducció assistida, llarga hospitalització de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, finalització d’estudis de grau superior i doctorats. Amb una durada d’entre una setmana i sis mesos i reingrés automàtic al lloc de treball.

  • Nou supòsit d’excedència d’un any per a fins de caràcter solidari amb reingrés a l’entitat i per finalitzar estudis superiors, mestratges i doctorats, es garanteix lareserva del lloc de treball.

  • Avantatges socials per als empleats en excedència que acreditin no dur a terme una activitat retribuïda: manteniment de condicions preferencials en préstecs ja concedits i cobrament dels incentius corresponents a la fracció d’any treballat. En excedències per cura de fills o familiars es percebran íntegrament els ajuts de formació i guarderia i l’aportació anual al Pla de Pensions durant el primer any. Per aquestes últimes també es podrà sol•licitar carència d’un any en el préstec d’habitatge habitual i un addicional de fins al 40% de la retribució anual, amb carència d’un any i límit d’endeutament del 40% a l’Euribor 12 mesos.

  • Increment de l’ajut econòmic per natalitat a 500 eur, revisable anualment segons salari base conveni.

Confiem que totes aquestes mesures i d’altres que trobareu al díptic s’adeqüin a les vostres necessitats i us encoratgin a conciliar millor la vida laboral amb la familiar i personal.

Una bona raó per afiliar-te a CCOO:

Lluitem per la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes en els centres de treball.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es