Archivado en Comunicats

SIGNAT EL IV CONVENI

COMFIA-CCOO I FES-UGT HEM SIGNAT EL IV CONVENI DE TELEMÀRQUETING, QUE A PARTIR D'AVUI S'ANOMENARÀ DE CONTACT CENTER

Després de la signatura el passat 22 de novembre del preacord de tancament de conveni, avui 5 de desembre els sindicats majoritaris, COMFIA-CCOO i FES-UGT, hem procedit a la signatura del Conveni Col·lectiu que serà el marc legal en el qual es desenvoluparà el sector durant els pròxims tres anys.


pdf print pmail

Un conveni que des de l'inici de les negociacions ha vingut marcat per la deslocalització, però que tanmateix, aporta solucions per a construir un sector que doni més valor en els seus serveis i segueixi incloent increments salarials per sobre de l'IPC.

Els qui tenim la responsabilitat de la signatura del Conveni sabem que amb la contractació d'una consultora independent (triada entre patronal i sindicats) començarem a establir les bases de les noves categories professionals i de la corresponent formació necessària per a cobrir-les. Per això la contractació d'aquesta consultora és peça fonamental en aquest conveni, perquè d'aquesta manera i no amb el conflicte sense objectiu, podrem garantir l'alt valor afegit que necessàriament caldrà reflectir en la retribució dels treballadors.

En aquest conveni ja es plasmen dues noves categories: Formador i Agent de Qualitat (Quality), que fins al moment, als treballadors que realitzaven aquestes funcions, no se'ls reconeixien. El salari per a aquestes categories s'equipara al d'un coordinador.

La llei d'igualtat també s'inclou en aquest conveni, tema molt important en el nostre sector, ja que més del 75% són dones. Entre les millores que recull: acumulació, a elecció de la mare, de l'hora de lactància en 15 dies; mesures de protecció social per a dones víctimes de la violència de gènere; tipificació de l'assetjament per raó de gènere com falta molt greu.

En relació als Permisos retribuïts s'inclou la intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari (en l'actualitat la Llei reconeix 2 dies; en el conveni s'amplia a 3 dies). També en aquest punt hem inclòs una millora, ja que tant en el repòs domiciliari, com en l'hospitalització el dret al gaudi dels 3 dies podrà ser dintre dels 10 primers dies

En aquest conveni també deixem resolt el pagament promig dels plusos en vacancesper a totes les empreses del sector, deixant pactat en conveni una fórmula de càlcul per al seu abonament, que es realitzarà amb un pagament únic en la nòmina del mes gener de cada any vençut.

Sobre l'increment salarial, seguim garantint el poder adquisitiu de tots per a l'any 2007, a més d'un guany del poder adquisitiu de 0,25 punts per als anys 2008 i 2009; xifres que no són menyspreables, tenint en compte que l'última dada oficial situa la inflació interanual en el 4,1 %.

Informar-vos que segons les dades estadístiques del Ministeri de Treball la pujada salarial mitjana pactada en els convenis registrats és d'un 2,88 %.

Per a 2007: IPC real amb caràcter retroactiu des del 1 de gener de 2007.Recordem que l'última dada oficial taxa l'IPC en el 4.1%. Com l'IPC definitiu de l'any 2007 no el sabrem fins a entrats en 2008, rebrem, dintre dels 10 primers dies de gener-08 un pagament a compte equivalent a una pujada del 3%, cobrant la resta en la nòmina de febrer-08. Els endarreriments que es percebran:

§ Teleoperador: 356,78 euros

§ Teleoperador especialista: 373,14 euros

§ Gestor: 394,61 euros

§ Coordinador: 408,92 euros

Per a 2008: sobre l'import de 2007 ja incrementat amb l'IPC real d'aquest any, cal sumar un 2.25% (2% és l'IPC previst + 0.25%), amb clàusula de revisió en el cas que l'IPC real de 2008 sigui superior a aquest 2% previst.

Per a 2009: sobre l'import de 2008 ja incrementat amb l'IPC real d'aquest any, cal sumar un 2.25% (2% és l'IPC previst + 0.25%), amb clàusula de revisió en el cas que l'IPC real de 2009 sigui superior a aquest 2% previst.

Des de FES-UGT i COMFIA-CCOO, valorem la signatura d'aquest conveni com positiva, sabent que això suposa enfrontar-nos a la demagògia interessada d'altres sindicats que anteposen els seus interessos electorals a garantir el manteniment de l'ocupació i la capacitat adquisitiva dels treballadors.

 

5 de desembre de 2007


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es