Archivado en Comunicats

Telemàrqueting: COMFIA-CCOO i FES-UGT arribem a un preacord per a signar el IV Conveni

Era fonamental un conveni que recollís el compromís per part de la patronal d'avançar cap a una professionalització i que ens permeti competir en el nostre país en servei de qualitat i no de quantitat i baixos salaris. 22-11-2007.


pdf print pmail

Els dos sindicats majoritaris del sector de telemàrqueting (COMFIA-CCOO i FES-UGT) hem arribat a un preacord amb la patronal ACcE per a signar el IV conveni sectorial. Aquesta signatura ha de ser confirmada en els òrgans interns de cadascuna de les organitzacions signants del conveni per a la seva aprovació, esperant poder tancar-lo abans del proper Nadal.

Aquest preacord vindrà a plasmar el fruit del treball de gairebé un any de negociació, on els sindicats majoritaris hem realitzat una vegada més un exercici de responsabilitat atenent tant a les circumstàncies que envolten actualment el sector (deslocalització) com a la nostra clara intenció de seguir aconseguint avanços que ens permetin als treballadors i les treballadores anar dignificant i posar en valor el nostre treball.

Per a nosaltres era fonamental un conveni que recollís el compromís per part de la patronal d'avançar cap a una professionalització i que ens permeti competir en el nostre país en servei de qualitat i no de quantitat i baixos salaris.

Aquest conveni ens ajuda a treballar per a una carrera professional i l'establiment d'una promoció inexistent fins al moment, a través d'una comissió de classificació professional, on es redefineixin les categories professionals i la formació; amb la contractació d'una consultora independent triada entre patronal i sindicats experta en aquest àmbit. Es creen dues categories que en el III Conveni no es reconeixien, que són el FORMADOR i l'AGENT DE QUALITAT (Quality), equiparant el seu salari al d'un coordinador.

Aquest conveni també ens permetrà, altra vegada, millorar el nostre poder adquisitiu, incrementat les nostres retribucions per sobre de la inflació, fins i tot en aquests moments que ha augmentat de manera ostensible, avançat en els 10 primers dies del mes de gener un 3% a compte de conveni, amb els endarreriments des del 1 del gener 2007.

Com no, incloure altres aspectes importants com són les millores introduïdes en l'àmbit de la igualtat i conciliació familiar, podent deixar a elecció de la mare l'acumulació de l'hora de lactància en 15 dies.

Per a FES-UGT i COMFIA-CCOO ens sembla fonamental valorar positivament el preacord d'aquest conveni tant pel context econòmic que travessa el sector, amb la fugida a nous mercats, com per no haver suposat cap cost, ni econòmic, ni de modificació de condicions respecte a les quals ja havíem aconseguit fins a ara.

Aquests són els aspectes més destacables d'aquest conveni:

 Pujada salarial:

 * 2007.- IPC real amb caràcter retroactiu des del 01.01.2007 (A compte de conveni es pagarà el 3% en els 10 primers dies del mes de gener)

 * 2008.- IPC real + 0,25. Des de gener, un 2% a compte + 0,25.

 * 2009.- IPC real + 0,25.

Carrera Professional:

* Contractació de Consultora independent abans del 31.01.08, que realitzi un estudi en profunditat de l'estructura professional del sector.

* Inclusió immediata de Categoria de Formador i agent de qualitat (Quality).

Llei d'igualtat:
* Acumulació de lactància, reducció de jornada, excedències, comissió paritària d'igualtat, permisos retribuïts, etc., adaptant-lo a la nova llei.

Permisos retribuïts:

* Els tres dies per hospitalització, podran gaudir-se dintre dels 10 primers dies.

* 3 dies per intervenció quirúrgica sense hospitalització, amb repòs domiciliari.

Denominació nova del Sector de Telemàrqueting en el nostre país (Contact Center) i nou àmbit funcional per a frenar la competència deslleial entre empreses i lluitar contra la deslocalització.

Abonament de plusos en vacances (diumenges, festius, festius especials, nocturnitat i idiomes).

Mesures de protecció social per a dones víctimes de violència de gènere.

Tipificació de l'assetjament per raó de gènere en l'empresa com a falta molt greu.

La signatura d'aquest preacord és un èxit de tots els qui hem contribuït a l'avanç del nostre sector i és un acte de responsabilitat que permet, a més, resoldre sense més dilació un tema tan important com el nostre conveni.

Sempre hem manifestat en la taula i ho fem ara públicament, la nostra voluntat de realitzar tots els esforços possibles per a arribar a acords confirmats i acceptats per totes les parts integrants de la Taula de Negociació, doncs entenem que en temes tan transcendents com el conveni, és important que tots ens sentim representats i ningú s'exclogui.

La CGT i CIGA han manifestat no estar en disposició de donar una resposta en aquest moment, posposant-la al dia 29 de Novembre.

FES-UGT i COMFIA-CCOO cridem a tots els treballadors del sector a participar en els nostres projectes sindicals d'eficàcia i fermesa, de responsabilitat i participació.

Madrid, 22 de Novembre de 2007Afilia'tInfórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es