Archivado en Comunicats

Segon Plenari de la nostra secció sindical de grup


29 10 07 Més de 100 delegats ens vam reunir a Tarragona per debatre la gestió i les línies de futur d´aquesta secció sindical. (PDF:Cat / Cas / Gal)


pdf
print
pmail

II Plenari de la secció sindical de CCOO del Grup Banc Sabadell


Els dies 24 i 25 d’octubre vam celebrar a Tarragona el II Plenari de la secció sindical de CCOO del Grup Banc Sabadell. Més de 100 delegats i delegades van debatre i aprovar tant l’informe de gestió dels cinc anys últims com les línies generals d’actuació que emmarquen el treball que la secció sindical s’ha proposat portar a terme en el futur. Van assistir com a invitats, entre d’altres, la Secretària General de COMFIA, María Jesús Paredes i del Secretari General de CCOO de Catalunya, Joan Coscubiela. En el Plenari també es van elegir les persones que conformaran els Òrgans de direcció de la secció sindical. María García García desenvoluparà la feina de la Secretaria General i estarà acompanyada de 19 persones més que constitueixen la Comissió Executiva nova: Jordi Abellán Deu, Francisco Arcas Martín, Natàlia Bahí Càner, Jaume Balateu González, Josep Castells Badía, Gregorio Escobar González, Juan M. García Zumaquero, José Mª Granado Pérez, José Mª Jiménez Sánchez, Miguel Angel Maderuelo Pérez, Óscar J. Martín Díaz, Judith Martínez Mel, José M. Moliné Regla, Rafael Muñoz Moreno, José R. Pazó Santamaría, Mercedes Picó Torres, Joan Pujol i Batalla, Justo M. Ruiz Rodríguez y Miguel Salas Yebra. Els criteris que s’han fet servir per a l’elecció de les persones que dirigiran la política sindical de CCOO en el Grup Banc Sabadell, han configurat una Comissió Executiva que, integrant àmbits territorials i àmbits temàtics, permetrà donar resposta i plantejar iniciatives en una empresa que compte amb més de deu mil persones empleades.


26 d’octubre de 2007