Archivado en Comunicats, Salari

Volem recuperar el poder adquisitiu: no a les absorcions

09 07 07 Banc Sabadell obté uns beneficis espectaculars i compensa generosament la seva Alta Direcció; cal que compensi també totes les persones que treballem al grup i també els companys que vénen de Banco Urquijo. Exigim que NO ABSORBEIXIN ELS INCREMENTS DE CONVENI. (PDF:Cat / Cas / Gal) Mostra la teva protesta !


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Volem recuperar el poder adquisitiu:
no a les absorcions


Aquest mes ens abonaran un quart de paga de beneficis en aplicació del Conveni Col•lectiu de Banca (CCB), però la Direcció del Banc ha anunciat la seva intenció d’ABSORBIR-LO, cosa que ja va fer amb el quart de paga de beneficis que vam incrementar l’any passat i l’anterior.
L’aplicació del SAA el mes de febrer va comportar increments salarials diferents a la plantilla: un col•lectiu prou nombrós va percebre un 2,5%, altres col•lectius van percebre percentatges superiors i un altre col•lectiu RES. És important saber que els increments que es deriven de l’estricta aplicació del CCB per a l’any 2007 signifiquen un augment mitjà del 5,55%, que prové dels conceptes següents:
1) Increment de les taules salarials del CCB: 2,75%
2) Quart de paga de beneficis (que s’abonarà en la nòmina del mes de juliol, article 18 CCB): 1,40% (de mitjana)
3) Quart de paga de productivitat (que s’abonarà en la nòmina d’agost, article 19 CCB): 1,40%(de mitjana)
Des de 2005 la mitjana d’increments aplicats a la plantilla pel SAA ha estat, en un alt percentatge, igual o inferior a la que per CCB ens corresponia. Els anys 2005 i 2006, a més de l’augment de les taules salarials previst al CCB, vam tenir increments de pagues de beneficis (article 18); com a conseqüència d’això, l’augment salarial mitjà per aplicació del CCB va ser del 4,25% el 2005 i del 4,05% el 2006 (al marge dels increments de triennis de cada persona). El fet que el SAA hagi estat per sota d’aquests creixements per les absorcions del SAA d’exercicis anteriors ha provocat una pèrdua continuada de poder adquisitiu. Que cada empleat comprovi el seu SAA de 2005, 2006 i 2007, si és inferior o igual al que legalment és exigible, que no et diguin que t’estan incentivant, només t’estan pagant el que marca la llei.
Banc Sabadell obté uns beneficis espectaculars i compensa generosament la seva Alta Direcció; cal que compensi també totes les persones que treballem al grup i també els companys que vénen de Banco Urquijo. Exigim que NO ABSORBEIXIN ELS INCREMENTS DE CONVENI.
VOLEM RECUPERAR PODER ADQUISITIU: NO A LES ABSORCIONS
Et demanem el teu suport per a aquesta campanya. Llegeix la carta reproduïda al dors que vam enviar el 9 de juliol al president del banc i, si hi estàs d’acord, signa-la i ens l’envies a:
COMFIA-CCOO 0901-0105 / UGT 0901-0107 / CGT 0901-106 / CC 0060
Sr. Josep Oliu
President de Banc Sabadell

Senyor President,
Els resultats obtinguts per l’entitat l’exercici anterior i aquest trimestre són magnífics, i la trajectòria continua sent de creixement i consolidació. En canvi, aquests últims anys, la política salarial, gestionada a través del SAA, ha estat de contenció i austeritat, absorbint, en gran mesura, els increments que deriven del CCB. Això, juntament amb el fet que a la nostra empresa el salari mitjà de conveni és inferior al de la banca en general, fa que els empleats i les empleades perdem cada any poder adquisitiu en lloc de millorar-lo com seria lògic, atès els beneficis que obté l’empresa.
Aquest any, l’aplicació del CCB a Banc Sabadell significa un increment del 5,55% de mitjana i sol•licitem que aquest increment s’apliqui SENSE ABSORCIONS, petició que inclou la NO absorció de l’increment del quart de paga de beneficis que s’abonarà aquest mes i del quart de paga de productivitat acordat en el CCB signat aquest any. Igualment, demanem que els increments de pagues de beneficis s’abonin a tot el personal del grup, sense excloure els companys no homologats que provenen de Banco Urquijo.
Nosaltres també volem ser partícips de la «bona salut» i millora contínua de beneficis que té el grup Banc Sabadell.
Atentament,

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es