Archivado en Comunicats, Salari

Benvinguts al Grup Banc Sabadell


07 07 07 Fins ara la direcció de Banc Sabadell ha respost a l’actitud positiva dels treballadors que provenim de Banco Urquijo amb l’incompliment dels Acords Socials. (PDF:Cat / Cas / Gal)


pdf
print
pmail

Benvinguts al Grup Banc Sabadell


Fa més d’un any que Banc Sabadell va arribar a un acord amb KBL per adquirir Banco Urquijo. Aquell moment va significar per als treballadors de Banco Urquijo, un canvi més per afegir a la nostra vida laboral i un gran esforç d’adaptació que ha contribuït als «resultats extraordinaris» del 2006 (segons ha reconegut la Direcció de Banc Sabadell en diferents ocasions).
Fins ara la direcció de Banc Sabadell ha respost a l’actitud positiva dels treballadors que provenim de Banco Urquijo amb l’incompliment dels Acords Socials signats l’any 2000: tancament de la Col•laboradora Mèdica de Madrid, venda de Fuente Pizarro, endarreriment de la convocatòria de la Comissió de Préstecs i Bestretes, acomiadaments improcedents... i amb la voluntat manifesta de continuar incomplint aquests Acords, com malauradament venen patint també els nostres companys nous de BS.
El dia 2 de juliol la Direcció ens va anunciar l’abonament d’un quart de paga de beneficis (article 18 del CCB) que correspon a l’exercici del 2006, amb la sorpresa desagradable que als empleats procedents de Banco Urquijo que no hagin homologat individualment les seves condicions laborals a les de Banc Sabadell, no «percebran, consolidaran ni pensionaran aquest quart de paga».
Una altra vegada estem davant d’un incompliment, en aquesta ocasió del Protocol de Fusió de 6 de juliol de 2006, per la qual cosa hem posat en mans dels nostres advocats per iniciar les accions judicials oportunes.
No va estar possible homologar les condicions socials dels dos bancs perquè implicava per a la majoria de treballadors de l’Urquijo una pèrdua de drets. Per part de la Direcció de Banc Sabadell mai va haver la voluntat d’arribar a un acord, però ara van més lluny i ens «incentiven» amb el missatge que encara que el nostre treball contribueix a incrementar els beneficis del banc no serem partícips dels increments en les pagues de beneficis.
En la nostra etapa a Banc Sabadell hem tingut una acollida excel•lent per part dels nous companys i companyes, però també hem patit les estratagemes de la Direcció per incomplir els acords vigents.


9 de juliol de 2007