Archivado en Comunicats, Salari

Increment d’un quart de paga de beneficis

20 06 07 Amb la finalitat que la Comissió Executiva aprovi l’abonament del quart de paga per a aquest mes de juny, vam envair una carta al Sr. Juan Cruz Alcalde Merino en què demanàvem l’abonament del quart de paga de beneficis per a tota la plantilla del grup Banc Sabadell. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Increment d’un quart de paga de beneficis


En comunicats anteriors CCOO i UGT ja anunciàrem l’increment d’un quart de paga de beneficis. Una vegada vam estudiar les dades que el Banc ens facilita per calcular la fórmula de l’article 18 del Conveni Col•lectiu de Banca (CCB) –que estableix la quantitat de pagues de beneficis que els treballadors tenim dret a percebre– i després d’unes quantes converses amb l’empresa amb la finalitat d’establir els criteris per fer-ne el càlcul i que la Comissió Executiva aprovi l’abonament del quart de paga per a aquest mes de juny, el dia 19 enviàrem una carta al Sr. Juan Cruz Alcalde Merino en què demanàvem l’abonament del quart de paga de beneficis per a tota la plantilla del grup Banc Sabadell.
Aquest quart de paga de beneficis (article 18 del CCB) és consolidable i pensionable. Amb aquest creixement, percebem 2,75 pagues de beneficis: la primera el mes desembre del 2006, una i mitja el març de 2007 i un quart ara.
Esperem que, segons la reclamació que hem presentat, aquest increment no s’absorbeixi, perquè els resultats espectaculars de l’entitat no justificarien una altra absorció, la qual cosa ja va succeir amb l’increment del quart de paga de beneficis del 2006.


Sabadell, 21 de juny de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es