Archivado en Comunicats, medi ambient

Comitè de Medi Ambient

19 06 07 Transcrivim la carta que hem enviat recentment al Sr. Josep Oliu, president de Banc Sabadell. (PDF:Cat / Cas / Gal)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Comitè de Medi Ambient


Transcrivim la carta que hem enviat recentment al sr. Josep Oliu, president de Banc Sabadell:

«La política sobre medi ambient és pública i entenem que de forma directa afecta a la salut i condicions de la plantilla del Grup Banc Sabadell, a més de l’interès social que aquest tema suscita, creiem que qualsevol òrgan que tracti aquesta temàtica en l’àmbit de l’empresa ha de comptar necessariament amb la participació de la representació sindical democràticament escollida pels treballadors en procés electoral.
El tema del respecte al medi ambient és de tal importància en el moment actual, que la majoria d’organismes governamentals tenen les seves carteres, àrees, o secretaries dedicades a aquesta qüestió. Així mateix, les principals organitzacions sindicals tenen també els seus corresponents departaments dedicats a l’estudi dels impactes sobre l’entorn de les activitats econòmiques i les possibles solucions que derivin en una actitud de conscienciació i de respecte en vers el medi ambient per part de tots els agents econòmics.
Per tant, si les empreses volen assolir una bona gestió de l’impacte sobre el medi ambient, han de comptar ineludiblement amb la col•laboració de la major part possible de visions que permetin una millor i més extensa gestió de les conductes mediambientals, i que condueixin a l’excel•lència en aquest tema de vital importància per el futur de la nostra societat i de la nostra pròpia empresa.
És per això que li demanem a vostè, com a President del Consell d’Administració, òrgan del qual depèn el Comitè de Medi Ambient, que s’inclogui en la estructura actual una convenient vocalia en nom de la representació sindical en l’esperit de col•laboració que entenem que aquest tema mereix i requereix.
Quedem a l’espera de les seves noticies i el saludem cordialment.»


Juny de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es