Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Comitè Estatal de Seguretat i Salut – CESS

04 05 07 Resum de la reunió del 20/04/2007 (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Comitè Estatal de Seguretat i Salut – CESS Resum de la reunió del 20/04/2007


Com a preàmbul a l´ordre del dia es va procedir a la constitució del CESS d’acord a la representació obtinguda després de les últimes eleccions sindicals, segons la qual CCOO hem incrementat un membre, passant a tenir tres delegats membres del CESS (José Pérez Jiménez, Joan Pujol Batalla i Venancio Romero González), i renovant la Presidència del Comitè que ja ostentàvem anteriorment i que torna a recaure en José Pérez Jiménez.

• Ampliació de l’edifici del Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès:
L’arquitecte responsable del nou edifici va fer la presentació del projecte (del qual no disposem d´informació gràfica) i les possibles alternatives de destinació per a la nau annexa. Els edificis estaran units per una passarel•la interior que creuarà la nau a l´altura de la segona planta.
CCOO: demanem si s´ha tingut en compte la problemàtica generada amb l´edifici actual, sobretot pel que fa a la il•luminació i la temperatura, així com l´increment del risc d´accidents in itinere.
La representació empresarial manifesta haver considerat els problemes anteriors en el nou disseny i s´està estudiant una llançadora (no va quedar clar si pròpia del Banc) que tingui la parada dintre del recinte.

• Robatori a l’oficina 5404:
CCOO: Plantegem aquesta qüestió per la situació de desemparament i descoordinació que havien sentit els empleats d´aquesta oficina després del robatori per “butrón” sofert fora de l´horari de treball. CCOO havíem sol•licitat en l’últim CESS que es creés la figura d´un interlocutor únic per a casos de robatori i atracament, s´havia donat conformitat per part de la representació empresarial però fins a la data no s’ha fet res.
El director de Seguretat explica la cronologia dels fets i manifesta la seva conformitat amb la figura de l´interlocutor únic proposat per CCOO

• Seguretat en les oficines sobre les mesures de vigilància i control:
CCOO: Demanem informació sobre les noves càmeres de vigilància instal•lades en oficines “nou Lay-out”, alguna de les quals està situada darrere del lloc de l’empleat de caixa.
El director de seguretat informa que enfoquen davant i darrere de l´empleat de caixa i que són de visió on-line.
CCOO: considerem que podria tractar-se d’un sistema de vigilància a l´empleat i que se´ls ha d´informar de la seva instal•lació.

• Reconeixements mèdics:
CCOO vam manifestar la nostra protesta sobre la convocatòria, ja que es va acordar que en la revista corporativa s´informaria als empleats que havien de contestar les convocatòries i es va publicar una vegada havia vençut el termini.• Lipoatròfia semicircular:
CCOO: sol•licitem informació als contactes previs que havíem mantingut amb l´empresa al tenir coneixement dels casos ocorreguts.
La representació empresarial diu tenir localitzats un total de 4 casos, que se´ls hi està fent un seguiment mèdic i es van avaluar les condicions d´humitat relativa i electricitat estàtica-electromagnètica de les oficines, sense que els resultats fossin rellevants.
CCOO proposa:
• Que l’acció sigui abordada des del CESS i que aquest elabori un comunicat informatiu per a tota la plantilla.
• L’empresa ha de comunicar la situació a les autoritats laborals i sanitàries.
• La consideració d’accident de treball sense IT per als casos coneguts i els quals es puguin donar en el futur.
• Incorporar aquest risc a les avaluacions de risc i els reconeixements mèdics.
• Crear una comissió de seguiment del CEES.
La representació empresarial no accepta la consideració d´accident de treball ni la creació d´una comissió de seguiment del CEES. Si accepta la resta de la proposta.

• Atracaments:
CCOO: sol•licita la consideració de l´atracament com a risc laboral segons la sentència de l´audiència per a les caixes d´estalvi.
La representació empresarial diu que aquesta sentència està recorreguda i no la pensa aplicar.

• Accidents al Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès:
CCOO: Denunciem, ja fa diversos mesos, el risc per cops amb les portes d´accés a les plantes per falta de visió, i sobretot les del mòdul D que s’obren en direcció contrària a la resta, envaint la zona de passadís.
El Servei de Prevenció diu que ha realitzat un estudi i ha presentat una proposta de canvis al departament responsable, estan a l’espera de la seva aplicació.

• PROTEO:
CCOO: estem pendents de la informació promesa respecte a la intervenció i aplicació de mesures correctores a les deficiències d´instal•lació que havíem denunciat en el CEES.
La representació empresarial diu que no té aquesta informació i que convocarà al responsable de PROTEO perquè doni les explicacions adients al CESS

• Col•laboradora Medica del Banc Urquijo:
Ens van presentar els resultats econòmics de l’exercici anterior i que va rebatre el nostre company de CCOO, procedent del Banc Urquijo, Manuel Fernández.
Totes les representacions sindicals vam manifestar que el CESS no era el fòrum més adequat per a parlar d’aquestes qüestions, en el què sembla un intent de desviar un tema que es tracta en altres taules de negociació.


Donada la densitat de l´ordre del dia i el desenvolupament dels temes, van impedir la conclusió de tots els temes a tractar, pel que s´ha convocat una reunió extraordinària per a la ultima setmana del mes de maig.


Maig del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es