Archivado en Comunicats

Als companys i companyes que provenen de Banco Urquijo

10 04 07 Reactivació de la comissió de crèdits i préstecs segons els acords socials de l’any 2000. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Als companys i companyes que provenen de Banco Urquijo


Després de 150 dies des de la integració del col•lectiu del Banco Urquijo al Banc Sabadell, els beneficis socials dels treballadors procedents de Banco Urquijo i reflectits en els acords socials de l’any 2000 (consultables a http://bs.comfia.net) continuen en vigor. El mes de novembre del 2006 vam homologar amb l’empresa la retribució de la nòmina i el descobert en compte. La resta d’acords havien entrat en una via morta: per a la direcció de Recursos Humans de Banc Sabadell no existien. Atès que no funcionava cap comissió de treball, alguna d’elles tan important com la comissió de crèdits i préstecs, de convocatòria mensual, estava paralitzada des feia cinc mesos. Per aquesta raó els crèdits i els préstecs d’habitatge i el crèdit i el préstec de consum de 12.000 euros no s’estaven atenent, la qual cosa provocava un perjudici als companys i companyes, que, en alguns casos, els han formalitzat com a clients.
Després d’una insistència llarga per part d’aquesta secció sindical de COMFIA-CCOO, hem aconseguit reactivar la comissió de crèdits i préstecs i s’ha convocat la primera per al dia 13 d’abril. Per tant, a partir d’aquesta data s’atendran per ordre de petició les sol•licituds que ha hagut des del mes de novembre del 2006, fins ara.
Us informem que a les sol•licituds s’ha d’indicar el tipus de crèdit, préstec o bestreta i que s’han de dirigir a: RELACIONES SOCIALES
CPI: 3534-0724
Per últim, us informem que la direcció de Recursos Humans de Banc Sabadell, amb la desaparició el dia 1 d’abril de la Col•laboradora Mèdica de Banco Urquijo per als empleats i jubilats de Madrid, incompleix els Acords Socials del 2000 de Banco Urquijo (s’establia el límit de la legislació vigent, Llei Seguretat Social article 77). També incompleix el pacte subscrit per les empreses amb les col•laboradores mèdiques i la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, per no incrementar les llistes d’espera sobrecarregades de la sanitat de Madrid, i deixa a companys o campanyes amb tractaments específics per als les seves malalties, abocats a una gestió burocràtica en detriment de la seva salut.
Per a qualsevol aclariment pots posar-te en contacte amb la nostra secció sindical o amb els delegats de COMFIA-CCOO provinents de Banco Urquijo: Manuel Fernández, Francisco Muñoz, Juanjo Serón i Nieves Mateo.


Madrid, abril del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es