Archivado en Comunicats, Salari

El Banc ha de pagar els desplaçaments de menys de 25 km

23 03 07 El Tribunal Superior de Justícia d’Astúries ens dóna la raó. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


El Banc ha de pagar els desplaçaments de menys de 25 km


Des del 2003 portem una batalla jurídica amb la Direcció de Recursos Humans del Banc per al pagament de les despeses que generen els desplaçaments de menys de 25 km per l’aplicació de l’article 30 del Conveni Col•lectiu de Banca. Banc Sabadell, amb molta barra, manté que el conveni no obliga a pagar la despesa i que en la seva normativa interna estableix que no ho paga. Tot plegat fa, i això és encara més greu, que molts companys no rebin cap compensació per aquesta situació. Un company afectat per aquesta problemàtica va posar l’assumpte en mans del nostre gabinet jurídic i després d’arribar al Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (TSJA), la sentència no pot ser més clara i favorable per als treballadors. Extraiem dos paràgrafs: - Sobre la interpretació jurídica de l’article 30, quant a la col•laboració en la solució dels problemes derivats del transport que generi el canvi de lloc de treball, el TSJA diu: «la finalidad de tal precepto convencional, a menos de dejarlo absolutamente sin contenido útil, lo cual pretende la empresa demandada si nos atenemos a sus argumentaciones, no puede ser otra que la de obligar a la empresa, cuando la medida adoptada irrogue al trabajador un perjuicio, al ser el trayecto gravoso, ya sea en tiempo o en dinero, a contribuir a su resarcimiento.» - Pel que fa a la normativa interna del Banc el TSJA diu: «no puede tener prevalencia sobre lo previsto en el propio Convenio, pues por su origen, carece de valor normativo, viniendo a constituir una regulación adicional que no puede introducir restricciones a lo establecido y regulado en el Convenio Colectivo.» Per acabar, la sentència obliga a pagar el desplaçament al demandant, atès que l’empresa no va proposar una alternativa raonable... Esperem que el Banc no allargui més aquesta situació amb un recurs davant del Tribunal Suprem. Des de COMFIA-CCOO exigim que la direcció de l’empresa abandoni aquesta política mesquina de despeses que no té cap senti, i aboni a tots els treballadors i les treballadores les despeses que generin els canvis de centre de treball, sense que calgui la demanda individual a l’empresa. Exigim també que s’apliqui el «principi de la bona fe contractual» complint el conveni. Fer el contrari només pot beneficiar els prestigiosos –i segurament molt cars- gabinets jurídics que el Banc contracta per aquests menesters.


Oviedo, març del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es