Archivado en Comunicats, medi ambient

Formació sobre medi ambient

17 02 07 El cinisme que està demostrant Banc Sabadell amb referència al medi ambient no té límit. Ens insta a tots els empleats a fer obligatòriament un curs sobre el Sistema de Gestió del Medi Ambient i ens deixa clar que és per poder acomplir els requisits necessaris i obtenir la ISO 14001-2004. (PDF:Cat.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


FORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT


El cinisme que està demostrant aquesta empresa amb referència al medi ambient no té límit. Ens insta a tots a fer obligatòriament un curs sobre el Sistema de Gestió del Medi Ambient i ens deixa clar que és per poder acomplir els requisits per obtenir la ISO 14001-2004. Si no fos per aquest requisit que els és necessari per obtenir el preuat segell, no tenim cap dubte de que el Grup Banc Sabadell no hauria perdut ni un segon en aquest tema. La prova la tenim en que malgrat la insistència amb la que demanem que l’empresa faciliti autocars per a la plantilla per l’impacte mediambiental i el risc d’accident dels desplaçaments a l’edifici corporatiu de Sant Cugat, aquesta s’hi nega sense més explicacions. L’últim exemple va ser la carta que varem dirigir al president senyor Oliu per fer palesa la necessitat de posar remei a aquesta situació. La seva resposta la va donar de forma indirecta a la Intranet corporativa amb l’anunci de la construcció del nou edifici annex al actual de Sant Cugat i que suposarà un increment de les emissions de CO2 proporcional a l’increment de plantilla del centre corporatiu. Potser caldria que, abans que nosaltres, el fessin ells aquest curs per que així sabrien que aquesta empresa, gracies a la promoció que ha fet de l’ús del vehicle privat, està emetent a l’atmosfera 1.700 tones de CO2 a l’any només a l’actual centre corporatiu de Sant Cugat, i no a la totalitat de l’empresa com diu en el curs del Sistema de Gestió del Medi Ambient. Senyors deixin-se de guardons i certificacions i posin-se mans a l’obra en la defensa real del medi ambient i no posin només la responsabilitat d’aquesta fita en mans dels seus empleats dient-los-hi que corrin menys amb els seus cotxes. Apliquin el que vostès mateixos diuen en el curs: • “Concretar els procediments per a la identificació i avaluació d’aspectes ambientals, per determinar els que puguin tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient”. • “Incorporar els criteris de sostenibilitat en la nostra planificació estratègica amb l’objectiu de desenvolupar, mantenir i millorar el comportament mediambiental de l’empresa tenint en compte el principi de prevenció de la contaminació” • “Procurar la millora continua del comportament mediambiental de l’empresa, col•laborant amb les diferents administracions i entitats públiques així com amb altres parts interessades (clients, accionistes i proveïdors), en el plantejament de millores, prevenció de riscos i desenvolupament normatiu de les condicions ambientals” No convindria també tenir en compte l’opinió dels agents socials com els sindicats? Des d’aquí emplacem als gestors de l’empresa per què, d’una vegada, posin sistemes de transport d’empresa que minimitzin els desplaçaments en vehicle privat i així afavorir de veritat la sostenibilitat, i al mateix temps reduir el risc d’accidents “In Itinere”. En el Centre Corporatiu de Sant Cugat és on hi ha més accidents "in itinere" de tot el banc, doncs mentre que aquest centre hi ha un 9,35% de la plantilla del banc. hi ha un 51,35% del total dels accidents "in itinere". Un percentatge francament elevat i que fins avui l’empresa no està fent res per pal•liar aquest risc. I a tots vosaltres us animem a utilitzar el correu 0901Mediambient@bancsabadell.com per a traslladar a l’empresa les vostres inquietuds en aquesta matèria i, si ho estimeu oportú, ens els feu arribar també a nosaltres amb copia oculta del correu a CCOO901@bancsabadell.com.


Sant Cugat, febrer del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es