Archivado en Comunicats

Pel que fa a les vacances

16 02 07 En aquestes dates es comencen a fer els quadres de vacances. Cada vegada és més necessari, per la precarietat de les plantilles i amb la finalitat d’aclarir els vostres dubtes, recordar els conceptes més importants sobre les vacances (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Pel que fa a les vacances


En aquestes dates es comencen a fer els quadres de vacances. Cada vegada és més necessari, per la precarietat de les plantilles i amb la finalitat d’aclarir els vostres dubtes, recordar els conceptes més importants sobre les vacances: • S´han de fer dos quadres diferenciats, un per a tècnics i un altre per a administratius. Això s´ha de tenir molt en compte perquè Banc Sabadell no ho contempla a l´apartat «People > Vacances > Sol•licituds > El meu quadre de vacances». El fet que no ho contempli no vol dir que hagi de ser així, és per això que no hem d´admetre interferències entre els dos grups. • En cas de coincidència en la petició entre dos o més empleats, tindrà preferència en l´elecció de vacances (cadascú dins del seu quadre) el de més antiguitat a l´empresa. Aquells que tinguin fills en edat legal d´escolarització obligatòria hauran de poder fer les vacances dins del període assenyalat com a època de vacances escolars definida per l´autoritat competent. • Quan les vacances es fraccionin en diferents períodes, el segon període només es podrà triar quan la resta de treballadors inclosos en el mateix quadre hagin triat el seu primer torn, i així successivament. Un dels períodes haurà de ser, com a mínim, de 14 dies naturals ininterromputs. • El període hàbil de vacances és des de l´1 de gener fins al 31 de desembre de 2007, excepcionalment es podran fer fins al 31 de gener de 2008. • Els dies de vacances pendents del 2006 s´han de fer abans del 31 de maig de 2007. • Dos mesos abans de la data de realització de les vacances, el personal afectat ha de saber el quadre de vacances. Si, un cop exhaurit aquest termini, les vacances no han estat autoritzades, s´entén que han estat aprovades pel fet que no han estat denegades. De totes maneres, si es deneguen dins o fora del termini, hem de demanar que s´argumenti per escrit, ja que l´acceptació de la negació verbal per part de l´empleat consta com a renúncia voluntària, la qual cosa permet a l´empresa fer servir el mateix argument any rere any. És clar que la manca de suplències no pot ser un argument continuat i, en tot cas, és un problema que té l´empresa i ha de solucionar. • El personal que prové de Banco Urquijo té dret a l’aplicació de l´Acord de beneficis socials de l´any 2000, perquè les seves condicions no estan homologades amb les de Banc Sabadell. Finalment recordem que és l´empresa, no l´empleat, qui ha de garantir que el servei estigui cobert degudament, i que les vacances dels treballadors no són una gràcia empresarial, sinó un dret legislat i ens hem d´acostumar a defensar-lo.


Sabadell, febrer del 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es