Archivado en Comunicats, medi ambient

La mobilitat i el Banc Sabadell

24 01 07 Resposta de Juan-Cruz Alcalde Merino a la carta que vam enviar al president de Banc Sabadell, Josep Oliu, sobre la mobilitat.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


La mobilitat i el Banc Sabadell


Apreciada Maria Garcia,

En respuesta al comunicado que el pasado 24 de noviembre remitiste al Sr.Josep Oliu, debo agradecer las felicitaciones que en el mismo detallas relativas al galardón de empresa española del año 2006 que nos concedió la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, así como a la obtención de la calificación In Accordance otorgada por el Global Reporting Initiative a las empresas comprometidas con la sostenibilidad, a la que posteriormente se añadió la obtención del Sello de Oro a la Excelencia otorgado por el Club Excelencia en la Gestión (representante en España de la European Foundation for Quality Management –EFQM-).

Asimismo comparto los comentarios relativos a la necesidad de existencia de un compromiso claro de respeto al medio ambiente, tal y como nuestras políticas de responsabilidad social corporativa recogen.

Somos y queremos seguir siendo una Entidad socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente, debiendo encontrar las mejores soluciones que, en cada momento, sea factible aplicar a los problemas que en este ámbito se nos presenten.

En cuanto a la ampliación prevista del Centro Corporativo de Sant Cugat, estoy convencido que representará mejoras significativas respecto a la situación del actual centro corporativo de Sabadell, el cual por su antigüedad puede presentar algunas carencias que, sin duda, serán subsanadas con la construcción del nuevo edificio.

A lo largo del proceso de definición de requerimientos para la construcción del mismo, serán analizadas las diferentes posibilidades que en materia de respeto medioambiental aparezcan, así como los diferentes servicios que deben ponerse a disposición de nuestros empleados.

Desde el Gabinete Laboral te mantendrán puntualmente informada de los avances que se vayan produciendo y establecerán las correspondientes negociaciones con los representantes de los empleados con el fin de proceder a un traslado ordenado, evitando –en la medida de lo posible- cualquier conflicto.

Saludos cordiales,
Sant Cugat del Vallés, 24 de Enero de 2007


La mobilitat i el Banc Sabadell


Transcrivim la carta que hem enviat al president de Banc Sabadell:

"Distingit senyor Oliu,

Primer de tot li fem arribar la nostra felicitació, personalment a vostè i de manera extensiva a tota la plantilla de la nostra entitat, pel guardó d’empresa espanyola de l’any 2006 als Estats Units, atorgat per la Cambra de Comerç d’Espanya als EUA.

També ens congratulem de la decisió del Banc d’adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i pel fet d’haver obtingut la qualificació In Accordance, atorgada pel GRI a les empreses compromeses amb la sostenibilitat. Sens dubte, amb iniciatives com aquestes anirem aconseguint entre tots de manera progressiva que el món en què vivim i treballem sigui una mica més just i equitatiu, tot assumint la quota de responsabilitat social que pertoca al grup Banc Sabadell, com a empresa que es vol significar en el vessant de la responsabilitat social corporativa.

Malgrat tot, el volem fer partícip de la perplexitat que ens provoca llegir en el Banc de notícies els principis que l’esmentat Pacte de les Nacions Unides exposa i que la nostra entitat ha subscrit, en contrast amb la realitat que es viu diàriament al Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès.

El principi setè del Pacte estableix que les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient; el principi vuitè, que les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin més responsabilitat ambiental, i, finalment, el principi novè, que les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

En aquest sentit, volem fer palès que CCOO donarà tot el nostre suport a qualsevol iniciativa que el grup Banc Sabadell pugui prendre i que reverteixi en la millora del medi ambient i de la situació del seu personal, tal com ha estat la decisió d’utilitzar paper reciclat per a les impressions de documents interns de treball, decisió digna de ser felicitada.

Fa tres anys i set mesos que es va produir el primer trasllat d’empleats i empleades a l’esmentat centre corporatiu. En aquell moment, i posteriorment en repetides vegades, hem sol·licitat als responsables de Recursos Humans que es posi en marxa un servei de transport col·lectiu d’empresa des de les principals ciutats d’origen dels treballadors d’aquest centre corporatiu. La resposta a aquesta sol·licitud sempre ha estat negativa i s’ha eludit, alhora, qualsevol diàleg sobre aquesta qüestió.

Recentment ens hem assabentat que el Banc té previst fer un nou edifici al polígon de Can Sant Joan on traslladarà un bon nombre de treballadors i treballadores. De fet, si les informacions que tenim no són errònies, la quantitat de persones que treballarien entre aquest nou centre i l´actual seria d´aproximadament 3.000.

Si el grup Banc Sabadell es continua negant a establir una cobertura de transport d’empresa per als seus empleats i empleades, el trasllat previst comportarà que les emissions de gasos de l’efecte hivernacle que els desplaçaments en vehicle privat produiran –i que actualment són de més de 170.000 tones de CO2 l’any– siguin un 200% més elevades. Això fa evident que el concepte de sostenibilitat ha d’anar ineludiblement lligat al de mobilitat i, per tant, la responsabilitat en temes de sostenibilitat s’ha d’estendre a la cobertura de la mobilitat del personal d’una empresa.

A més a més, no podem obviar que cal destacar el risc de patir accidents in itinere a què s’exposen els qui han d’usar el vehicle privat, en gran mesura per l´extensió de jornada que s´exigeix a la plantilla de la nostra entitat, la incidència dels quals ha augmentat un 50% del nivell anterior al trasllat al Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès.

Realment no s’entén com es pot conciliar la posició de l’empresa en aquesta qüestió amb el principi setè del Pacte de les Nacions Unides. Tampoc es pot conciliar amb el principi vuitè del Pacte, la clara aposta del Grup Banc Sabadell per la promoció del vehicle privat, per als trasllats al Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès, en detriment de fórmules més sostenibles i de responsabilitat empresarial.

Tampoc s’entén que un edifici que fa quatre anys escassos que va ser inaugurat, no hagi comptat amb la instal·lació de sistemes de cogeneració d’energia que farien que el principi novè del Pacte fos alguna cosa més que una mera declaració d’intencions. S’ha de tenir en compte l’excepcional situació del nostre país pel que fa a la possibilitat d’aprofitament de la radiació solar, com a font alternativa i totalment neta d’obtenció d’energia.

Volem creure que la planificació del nou edifici, que segurament es començarà a construir aviat, tindrà en compte aquesta i altres possibilitats que afavoreixin l’objectiu d’aconseguir una política empresarial sostenible, la qual cosa a la fi, com declara el mateix Banc Sabadell, és la seva pretensió. No podem oblidar que l’empresa ha de donar resposta a les necessitats d’un nombre tan ingent d’empleats i empleades desplaçant-se diàriament fora de les seves respectives ciutats i ha de preveure la reserva d’espais per a serveis, com ara escoles bressol, restaurants gratuïts i instal·lacions esportives. Cal prendre exemple, així, d’altres entitats que han ubicat els seus centres corporatius allunyats de nuclis urbans.

No podem intervenir en la decisió del Banc d’ubicar els seus empleats i empleades en un centre de treball que els allunya de les seves residències, però sí que afirmem que aquesta decisió es contraposa directament al Pacte de Conciliació de la vida Laboral i Personal que Banc Sabadell ha signat amb la representació sindical i amb el programa OPTIMA, ja que contravé directament el propòsit d’acostar els treballadors i les treballadores als centres de treball més propers a la seva residència.

Com a representants sindicals hem d’esmentar els grans perjudicis que comporta a la plantilla del Centre Corporatiu de Sant Cugat del Vallès, de tipus econòmic, de riscos laborals, de riscos psicosocials i de conciliació de la vida laboral i personal, pel fet d’haver-se de traslladar diàriament a un centre de treball allunyat dels seus respectius nuclis urbans, de fet distant de qualsevol nucli urbà.

Per tot el que hem exposat li volem demanar de manera molt especial que faci les recomanacions necessàries per tal que l’actitud que fins ara han mantingut els responsables de Recursos Humans, que deneguen sistemàticament les sol·licituds de plans de transport d’empresa, juntament amb altres avantatges socials per a la plantilla, sigui replantejada i s’obrin negociacions amb els representants de CCOO i les altres organitzacions sindicals amb la finalitat de poder establir el millor sistema per donar cobertura a les necessitats que estan esdevenint cada cop més urgents.
Ben cordialment,
Maria García García
Sabadell, 21 de novembre de 2006"

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es