Archivado en

Comunicat / 25 de Novembre de 2007 - Diada per a l'eliminació de la violència contra la dona - Sogeti

Deixa de pensar que estàs sola

No estàs sola. La violència contra les dones és un problema que ens afecta a 25 de novembre totes les persones i agents socials que participem d'una societat basada en el principi d'Igualtat.


Este artículo se publicó originalmente en Sogeti (Seccion Sindical Sogeti) ,


pdf print pmail

A COMFIA-CCOO, reforcem el nostre compromís implicantnos en la defensa de les dones víctimes de violència de gènere, des dels àmbits que ens són propis, garantint i millorant els drets relatius a les condicions laborals de les víctimes d'aquesta xacra social, que en el que va de l'any 2007 ja s'ha cobrat la vida de 61 dones. (Font: Institut de la Dona a 25/10/2007)


A COMFIA-CCOO treballem, dia a dia, per a no haver de commemorar un altre 25 de novembre. Avançar en la igualtat entre homes i dones és l'únic camí per a aconseguir eradicar la violència de gènere, és un repte difícil però no per això impossible.

Si estàs patint una situació de violència a casa, has de saber que t'emparen una sèrie de drets laborals que emanen de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere:

  • Reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari.
  • Reordenació del temps de treball (adaptació d'horari o horari flexible).
  • Canvi de centre de treball en la mateixa localitat o trasllat a una altra distinta.
  • Possibilitat de suspensió voluntària del contracte de treball amb dret a prestació per atur.
  • Extinció voluntària del contracte de treball amb dret a prestació d'atur.
  • Reconeixement de causa justificada les absències o faltes de puntualitat motivades per situacions físiques o psicològiques, acreditades pels serveis socials o de salut.
  • Protecció enfront de l'atur.

L'assetjament sexual en el treball és una forma més de violència contra les dones, que històricament s'ha silenciat. Pot abastar una àmplia gamma de conductes, que van des de les bromes o comentaris degradants cap a les dones fins a l'atac sexual. En l'àmbit laboral, la taxa d'absentisme entre les víctimes d'assetjament sexual és molt elevada, i és imprescindible que les empreses es comprometin a garantir un ambient de treball lliure de violència. L'assetjament sexual en el treball està penalitzat per la llei, i no hem de ser testimonis muts del patiment de les companyes que el pateixen.

No aguantis els cops tu sola, no aguantis l'assetjament sexual en el teu centre de treball tu sola, COMFIA-CCOO està al teu costat per a donar-te suport en tot el que sigui necessari per a sortir del cercle de la violència. Acudeix a les delegades i delegats de COMFIA-CCOO de la teva empresa de seguida, deixar passar el temps només beneficia a l'agressor, mentre tu estàs cada dia pitjor.

RECORDA: no estàs sola.Díptic en català 25.N "Pensa que no estàs sola"

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es