Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Previsio Social

Aclaracions assegurança DKV

conmunicat

Degut a les nombroses preguntes sorgides arran del conveni subscrit entre la nostra Secció Sindical i la Mútua DKV volem aclarir alguns conceptes, que són els més preguntats pels companys i companyes que ens han trucat.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

EDAD LÍMIT:
A les altes a la Mútua abans del 1 d’octubre, la edat màxima es la de 70 anys.
Hem de precisar el següent:
Treballadors/es Caixa Penedès: tots poden donar-se d’alta al preu de 34 € mensuals per assegurat. Cònjuge, parelles de fet i fills, tots poden donar-se d’alta al preu de 34 € mensuals. Ascendents, pare, mare, sogre, sogra, amb el requisit imprescindible que provinguin d’una altra pòlissa de Salut, amb antiguitat anterior a l’u de gener de 2007. Podem distingir dos casos diferents: si tenen menys de 70 anys, poden donar-se d’alta al preu de 34 € al mes. Si són majors de 70 anys, poden donar-se d’alta al preu de 60 € al mes.

El preu de 34 €/mes/assegurat inclou tots els serveis, sense cap tipus de co-pagament.

COMPROMÍS DE NO ANUL.LACIÓ de PÒLISSA.
A les altes fins a l’u d’octubre, com que la Mútua accepta totes les preexistències, no pot donar de baixa a cap assegurat per motius de malaltia, ja que consten a la declaració de salut i la Mútua dóna d’alta l’assegurat assumint-les. Les altes a partir de l’u d’octubre no tindran aquesta garantia, però no es podran anul.lar a partir del tercer any. No obstant, tractant-se d’una pòlissa col•lectiva, si es donés algun cas ho haurien de discutir prèviament amb la nostra Secció Sindical.

ACLARACIONS A LES COBERTURES DE LA PÒLISSA

INCLOSOS: SERVEI D’ATS/DUE A DOMICILI si hi ha el servei a la població.
SERVEI DE AEROSOLTERÀPIA, OXIGENOTERÀPIA I VENTILOTERÀPIA EN HOSPITALITZACIÓ i DOMICILI.
TOTS ELS COSTOS DE MEDICACIÓ A L’HOSPITALITZACIÓ, INFERMERIA, UCI., MITJANS DE DIAGNÒSTIC, TRACTAMENTS, MATERIAL, COSTOS DE QUIRÒFAN, ANESTÈSICS Y MEDICAMENTS, INCLOSOS SANG I DERIVATS.

A més d’aquestes indicacions, adjuntem un quadre comparatiu entre les prestacions que dóna DKV i les de la Mútua FIATC, perquè pugueu valorar la millora substancial quant a les cobertures que ens dóna la segona Mútua al rànking del col•legi de metges (DKV), en front de una de les posicionades al final (FIATC).

Si hi teniu més dubtes o preguntes truqueu al telèfon de DKV 977225514 o al mòbil 609096291 on us informarem.

Companys i companyes, aprofiteu aquesta oportunitat única de tenir un servei d’atenció a la vostra salut amb una companyia de prestigi a un preu excepcional i amb les millors cobertures del mercat.

6 de setembre del 2007 – Com. 49/07

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es