Archivado en Ocupacio

Model de Baixa voluntària de l'empresa

No existeix un model formal per a la sol·licitud de baixa voluntària, però es podria utilitzar un texte semblant semblat al que reproduïm a continuació


Este artículo se publicó originalmente en Oficinas y Despachos (Oficinas y Despachos) ,


pdf print pmail

Data i localitat (del dia que la enviem)

Benvolguts Senyors:


Jo, (Nom i cognoms), els comunico la meva intenció de causar baixa voluntària de l'empresa (Nom de l'empresa), amb data (data de la baixa).

D'acord amb la normativa vigent l'hi comunico amb XX dies d'antelació. (normalment 15 dies, encara que depèn del preavís que estableixi el Conveni Col·lectiu).

Els prego preparin la liquidació per a aquesta data.

Perquè així consti remeto carta signada, agraint remetin confirmació d'aquest enviament.

Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment que necessitin


Atentament


(Signatura)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es