Archivado en Ocupacio

Model de Baixa volunt脿ria de l'empresa


No existeix un model formal per a la sol路licitud de baixa volunt脿ria, per貌 es podria utilitzar un texte semblant semblat al que reprodu茂m a continuaci贸


pdf
print
pmail
Data i localitat (del dia que la enviem)

Benvolguts Senyors:


Jo, (Nom i cognoms), els comunico la meva intenci贸 de causar baixa volunt脿ria de l'empresa (Nom de l'empresa), amb data (data de la baixa).

D'acord amb la normativa vigent l'hi comunico amb XX dies d'antelaci贸. (normalment 15 dies, encara que dep猫n del preav铆s que estableixi el Conveni Col路lectiu).

Els prego preparin la liquidaci贸 per a aquesta data.

Perqu猫 aix铆 consti remeto carta signada, agraint remetin confirmaci贸 d'aquest enviament.

Quedo a la seva disposici贸 per a qualsevol aclariment que necessitin


Atentament


(Signatura)