Archivado en Comunicats, Salut Laboral

Més casos de Lipoatròfia semicircular a Caixa Laietana

Es detecten nous casos d'aquesta estranya malaltia a la nostra Entitat


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Davant l'aparició de nous casos de Lipoatròfia semicircular a Caixa Laietana creiem oportú recuperar la informació que sobre aquest tema hem publicat, adjuntant també unes fotografies sobre aquesta estranya malaltia.

 

No es tracta d’un mal greu, però sí d'una patologia de la qual hem d'estar informats. No pretenem crear alarma, però sí donar la informació detallada que condueixi al tractament adequat d'aquesta malaltia, per la qual cosa transcrivim a continuació el que hem escrit en anteriors ocasions.

 

El passat 4 de juliol es va fer la presentació oficial del document “LIPOATROFIA SEMICIRCULAR: PROTOCOL D’ACTUACIӔ.

 

L'objectiu del protocol és el de donar pautes d'actuació a les empreses i als professionals tècnics dels serveis de prevenció (SP) i de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATEPSS) davant la sospita que hi ha treballadors afectats per la patologia denominada lipoatrofia semicircular.

 

Es considera que hi ha afectació de LS quan:

 

   -Es presenta una lesió que consisteix en la pèrdua de continuïtat del teixit subcutani en la cuixa,   l'avantbraç, el maluc, l’abdomen o altres parts del cos i que és visible o palpable.

 

                  -La lesió no es pot atribuir a altres causes conegudes de lipoatrofia.

 

En altres punts del mateix es diu que:

 

Atès que les investigacions fetes fins al moment situen les causes de la lesió en l'àmbit laboral, aquests episodis hauran de ser considerats com accidents de treball múltiples, i per tant, l'empresa té les mateixes obligacions que marca la normativa vigent respecte a aquests tipus d'accident (molt important ressaltar aquest punt)

 

Una vegada confirmada l'existència d'un cas, s'ha d'enviar la comunicació d'accident de treball corresponent a l'autoritat laboral, tant si la persona causa baixa com si no, de conformitat amb la normativa vigent.

 

A més d'aquesta comunicació, en el cas que hagi més de 4 treballadors/as afectats/des, l'empresa ha de comunicar-lo urgentment a l'Autoritat Laboral en el terme màxim de 24 hores.

 

Per tant,

 

si algun company o companya té la sospita d'estar afectat per la LS hauria de visitar el seu metge de capçalera, o de mútua privada, perquè la confirmi, en aquest cas la persona afectada haurà de rebre un volant de Sol·licitud de derivació / interconsulta clínica que presentarà com més aviat millor en algun dels serveis d'atenció de la MATEPSS UMI, que atén als treballadors i treballadores de CEL.

 

Per a acudir a un centre de UMI cal emplenar el Part d'Accident que tenim penjat en la Intranet, en l'apartat de Temes, dintre de Recursos Humans.

 

Si disposeu d'aquesta sol·licitud de derivació, us prego que ho comuniqueu a algun dels delegats de prevenció de CC.OO., perquè puguem fer el seguiment dels casos, i de les actuacions dels Serveis de Prevenció que té contractats CaixaEstalvis Laietana.

 

Mataró, 27 d'agost de 2007.

 

Antonio Lafuente Alvarez

Delegat de Prevenció Tècnic

de Prevenció de Riscos Laborals

 

 

           

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es