Archivado en Salut Laboral

Jornada sobre lipoatròfia semicircular

El passat dia 4 va tenir lloc una jornada sobre LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

 Varen intervenir ponents que pertanyien al Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona (CSCSTB) i a l'Agència de Salut Pública del Consorci Sanitari de Barcelona, que varen explicar el treball realitzat des de mitjans de febrer, en que varen aparèixer els primers casos d’aquesta “estranya malaltia”.

Fins ara hi ha més de 600 casos declarats de LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR.

L'última part de la jornada va estar dedicada a la presentació del document "LIPOATRÒFIA SEMICIRCULAR: PROTOCOL D'ACTUACIÓ".

Aquest protocol té com a objectiu donar pautes d’actuació a les empreses i als professionals tècnics dels serveis de prevenció (SP) i de les mútues de accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATMPSS) davant la sospita que treballadors/es de la seva empresa puguin estar afectats per la patologia anomenada lipoatròfia semicircular (LS).

Es considera que hi ha afectació de LS quan:

    -Es presenta una lesió que consisteix en la pèrdua de continuïtat del teixit subcutani en la cuixa, l'avantbraç, el  maluc, l’abdomen o altres parts del cos i que és visible o palpable.
    -La lesió no es pot atribuir a altres causes conegudes de lipoatròfia.

A altres punts del mateix es diu que:

Atès que les investigacions fetes fins al moment situen les causes de la lesió en l’àmbit laboral, aquests episodis hauran de ser considerats com accidents de treball múltiples, i per  tant, l’empresa té les mateixes obligacions que marca la normativa vigent respecte a aquests tipus d’accident.
Un cop confirmada l’existència de un cas, s’ha de fer la comunicació de accident de treball corresponent a l’autoritat laboral, tant si la persona causa baixa como si no, de conformitat amb la normativa vigent.
A més d’aquesta comunicació, en el cas de que hi hagi més de 4 treballadors/es afectats/des, l’empresa ha de comunicar-ho urgentment a l’Autoritat Laboral en el termini màxim de 24 hores.

Ja que Caixa Laietana va informar a tot el personal de la plantilla que no reconeix la LS como accident de treball, us demano que el treballador/a que sospiti estar afectat per aquesta patologia, ho digui tant a la empresa com als delegats de prevenció de CC.OO.

Si l’empresa no vol reconèixer els casos i rebem mes de 4 comunicats de sospita, podrem fer les gestions pertinents per fer que Caixa Laietana canviï d’opinió, i acabi reconeixent-los.

Mataró, 10 de juliol del 2007

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es