Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

LES DONES, DOS NIVELLS PER BAIX

CC.OO. Caixa Ontinyent- Comunicat

La categoria professional mitjana de les dones és dos nivells inferior a la mitjana dels hòmens, segons un estudi de Comfia-CCOO en el sector financer.


Este artículo se publicó originalmente en Caixa Ontinyent (Comfia CCOO en Caixa Ontinyent) ,


pdf print pmail

Segons l'estudi realitzat per COMFIA-CCOO en un total de 43 empreses del sector (bancs, caixes i companyies d'assegurances) les dones del sector tenen, generalment, dos categories professionals menys que els hòmens amb la mateixa formació i amb la mateixa antiguitat. També s'han analitzat cinc empreses del sector de Tecnologies d'Informació i Comunicació.

Este és una de les principals conclusions de l'estudi realitzat pel Sindicat en què s'han analitzat les generacions laborals ingressades en les empreses en els anys 1995 i 2000. S'ha establit l'inici de la comparació de les carreres professionals d'hòmens i dones en 1995 per considerar que és a partir d'eixe any quan es produïx una autèntica igualtat en els ingressos de nous treballadors en el sector, tant en termes de gènere com de nivells de formació i estudis.

COMFIA-CCOO ha desenvolupat un índex dinàmic, l'Índex de Desenvolupament Professional (IDP), que posa en relació la categoria d'entrada d'eixos treballadors i treballadores i la que detenen a 31/12/2006. L'Índex té valors entre 0 i 1.

L'aplicació de l'IDP demostra que la divergència de carrera professional entre home i dona comença als cinc anys d'ingrés en l'entitat i creix a partir d'eixe moment.

L'EFICÀCIA DE LES MESURES DE CONCILIACIÓ I IGUALTAT.

L'estudi pretén també avaluar els resultats pràctics de les polítiques de conciliació i igualtat implantades durant estos anys en les empreses, arribant a la conclusió que els plans de conciliació són mecanismes necessaris, sempre que siguen utilitzats també pels hòmens, però no suficients.

Són els Plans d'Igualtat i Oportunitats els fonamentals per a la promoció de les dones als llocs de major responsabilitat com ho demostren les dades de les caixes andaluses el Monte i San Fernando o les basques Vital i BBK.

En l'altre extrem es trobaria Caixa de Catalunya i en una situació intermèdia es troben Caixa Madrid, donada l'absorció de dos empreses més "desiguals": Banca Jover i Banc Mapfre, i la Caixa, que ha millorat els seues ràtios d'igualtat.

D'entre els bancs estudiats, on majors desigualtats es produïxen en el desenvolupament de la carrera professional són: Citibank i Santander, estant lleugerament millor posicionats, Sabadell, Popular, Banesto i Pastor.

Les mateixes conclusions són aplicables a les empreses del sector assegurador. Mapfre i Catalana d'Occident han sigut triades com mostra en este estudi.

SENSE NEGOCIACIÓ SINDICAL EL PLA ÒPTIMA NO SERVIX.

L'estudi tampoc detecta millores en aquelles empreses que, comptant amb el reconeixement del Pla Òptima del Ministeri de Treball, han establit algun tipus de mesures sense pactar-les amb els representants dels treballadors.

COMFIA-CCOO exigirà al Ministeri de Treball que realitze una avaluació anual dels avanços que es produïsquen i que retire el distintiu d'entitat col·laboradora del Pla Òptima a aquelles empreses del sector financer que no demostren l'eficàcia de les mesures implantades i que exigisca, d'acord amb la nova Llei d'Igualtat, la negociació d'accions positives amb la representació dels treballadors per a corregir estes desigualtats.

LA SITUACIÓ A CAIXA ONTINYENT

A la nostra Entitat hem elaborat una estadística d'empleats/ades per any d'incorporació, sexe i nivell retributiu. L'anàlisi que resulta de la simple visualització d'estes dades és immediata: a Caixa Ontinyent també hi ha diferències significatives en la promoció professional dels hòmens comparat amb les dones.

En les dades adjuntes no estan incloses les persones incorporades de l'última oposició (2006), i tampoc els qui a data 01/02/2007 estaven en excedència. Els nivells estan referits a 01/02/2007, i es consideren els nivells consolidats (no els complements).

Estadística d’empleats per gènere, any d’alta i nivell retributiu

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es