Archivado en Comunicats

CCOO ÉS MANIFESTA DAVANT L’ASSEMBLEA GENERAL DE CAIXA PENEDÈS


CONTRA L’ACOMIADAMENT D’UN DIRECTOR D’OFICINA A MADRID I PER LA TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ DE L’ENTITAT


pdf
print
pmail

ABRIL 2007

El passat dijous, 26 d’abril, més de 100 representants sindicals de CCOO del sector financer es van manifestar durant la celebració de l’Assemblea General de CAIXA PENEDÈS a Vilafranca. Durant la setmana també s’han enganxat cartells al•lusius al tema a les oficines que aquesta Caixa té a Madrid.

L’acomiadament, absolutament injustificat i arbitrari, d’un Director d’oficina de Madrid ha estat la gota que ha fet vessar el got davant un cúmul d’actuacions per part de la Direcció de Caixa Penedès que posen en evidència un estil de direcció autocràtic i poc transparent.

La pròpia Direcció ha reconegut, per escrit, la improcedència de l’acomiadament i ha negat al treballador els més elementals drets que el nostre ordenament jurídic i laboral atorga a qualsevol ciutadà.

Per a la Direcció d’aquesta Caixa la Responsabilitat Social Empresarial no és més que propaganda ja que les seves actuacions són pròpies d’una república bananera.

Per això mateix, els representants de CCOO en els òrgans de govern ja van intervenir a l’Assemblea General del 2006 denunciant la manca de transparència respecte de molts aspectes de la gestió de l’Entitat. En concret, l’exclusió dels representants d’un 70% de l’Assemblea General en no formar part de la Comissió Executiva de la Caixa els impositors, les corporacions locals i els treballadors.

Per tancar aquest cercle – el de la poca transparència – ens trobem que a les Comissions de Retribucions i d’Inversions tampoc no hi ha cap membre dels citats estaments, essent 2 membres de la Comissió Executiva – els mateixos -  els qui formen part simultàniament d’aquestes dues Comissions. CCOO entenem que s’està vulnerant alguna cosa més que l’esperit de la llei, per la qual cosa actuarem en conseqüència sinó és corregeix aquesta situació irregular.

No són per tant fets aïllats, sinó una manera de dirigir una Caixa basada en la prepotència, l’obscurantisme i el menyspreu vers els seus propis treballadors i la societat representada en els seus òrgans de govern. 

Són aquestes actituds les que CCOO seguirem combatent amb més fermesa, perquè els professionals del sector mereixen que es respectin els seus drets i no poden estar sotmesos a l’arbitrarietat, el caprici i la incompetència d’alguns directius de “pa sucat amb
oli” que, moltes vegades, ni saben de banca i que mai, mai, no assumeixen els seus propis errors.