Archivado en Comunicats, Salari

EL SALARI EN ESP脠CIE EN LA DECLARACI脫 DE RENDA 2006 (2)
pdf
print
pmail

Seguint amb la informaci贸 sobre el salari en esp猫cie del nostre darrer full, us adjuntem un sup貌sit pr脿ctic.
Sup貌sit pr脿ctic treballador o treballadora d聮una caixa

CERTIFICAT DE RETENCIONS:
Rendiments del Treball
Rendiments corresponents a l聮exercici Retencions Import 铆ntegre satisfet
Retribucions diner脿ries                           5.410                27.040

 
Retribucions en esp猫cie

Valoraci贸       Ingressos a compte efectuats Ingressos a compte repercutits

  920                              184                                   184
Per la bestreta  social

Valoraci贸 200                    40                                     40

Pel pr茅stec d聮habitatge 
Valoraci贸

  720                              144                                    144

Despeses fiscalment dedu茂bles per Cotitzacions
a la Seguretat Social                                   1.800

QUOTES D聮AFILIACI脫
El treballador o treballadora est脿 afiliat a CCOO, i el 2006 va abonar 115,20 euros per aquest concepte1.

PLA DE PENSIONS EXTERN
Si la previsi贸 social  a l聮empresa est脿 articulada a trav茅s d聮un pla de pensions extern cal anotar en aquesta casella les aportacions fetes per l聮empresa, que caldr脿 repetir a la casella 524 de l聮apartat  聯Reduccions per aportacions a plans de pensions i a mutualitats de previsi贸 social聰,  tot sumant-li, si 茅s el cas, les aportacions particulars fetes a plans de pensions.

PR脡STEC HABITATGE HABITUAL:
Capital amortitzat:  1.200
Interessos pagats:  3.600
Valor cadastral habitatge (nom茅s a efectes ep铆graf 735):12.000
I.B.I. (nom茅s a efectes ep铆graf 735):  150
Asseguran莽a amortitzaci贸 del pr茅stec:  280

Capital amortitzat 1.200  20% primeres 4.507,59 901,52
Interessos pagats2 3.600  15% exc茅s fins a 9.015,18 193,86
Retribuci贸 en esp猫cie pel pr茅stec habitatge3 720 TOTAL DEDUCCI脫:1.095,38
Asseguran莽a d聮amortitzaci贸 pr茅stec 280   
QUANTITATS INVERTIDES (TOTAL) 5.800   


HABITATGE HABITUAL ADQUIRIT ABANS DEL 4.5.1998:  Compensaci贸 fiscal
Si consider茅ssim, que aquest habitatge va ser adquirit abans del 4/05/1998, per貌 despr茅s de l聮1/01/1992 (no es considera retribuci贸 en esp猫cie en els pr茅stecs constitu茂ts abans d聮aquesta data), es podria accedir, com indic脿vem en el primer full a una compensaci贸 en el cas que el nou tractament fiscal de la deducci贸 per habitatge sigui m茅s desfavorable que l聮anterior.
Si es fa la declaraci贸 amb el programa PADRE, en l聮ep铆graf 735 s聮obrir脿 la finestra de l聮esquerra, on cal indicar:

Interessos satisfets el 2006:
Interessos pagats 3.600
Retribuci贸 en esp猫cie pr茅stec habitatge 720
  TOTAL 4.320
Inversi贸 en habitatge el 2006:
Capital amortitzat 1.200
Valor cadastral de l聮habitatge 12.000
Impost sobre bens immobles 150
En el sup貌sit, en trobar-nos amb una base liquidable mitjanament elevada, i amb un pr茅stec encara en la seva primera fase (molts m茅s interessos pagats que capital amortitzat), hi ha, efectivament,  un pitjor tractament fiscal amb la nova regulaci贸 que amb l聮antiga, per la qual cosa s聮inclou una compensaci贸 en l聮ep铆graf 735: