Archivado en Comunicats, Previsio Social

COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

La Comissió de Control està composta per representants dels partícips i beneficiaris i per representants del Promotor. Té com a principals funcions vetllar per la correcta aplicació de les aportacions  per als drets dels partícips i beneficiaris i per determinar la política d'inversions en base a criteris de seguretat i estabilitat.

Com tots sabeu, el nostre Pla de Pensions es compon de tres Sots_Plans, en funció de les obligacions que té l’Entitat en matèria de complements de pensions.

 -SOTSPLÀ D'EMPLEATS D'ALTA DIRECCIÓ.
 -SOTSPLÀ D'EMPLEATS  ANTERIORS AL XIV CONVENI.
 -SOTSPLÀ 2001.

En la reunió celebrada el passat dia 10, es varen tractar els següents temes:

 a.- En primer lloc ens varen comunicar els comptes de l'any passat. La rendibilitat obtinguda va ser només del 1,70 %. La previsió per a aquest any és una mica més optimista, del 3 %.

 b.- Les aportacions han estat, aproximadament, de 15.000 € al sotsplà d’Alta Direcció, de 16.000 € al sotsplà d'empleats anteriors al XIV  Conveni i de 1.037.000 € al sotsplà 2001,.

 c.- A continuació el Sr. Director General, membre de la Comissió de Control com a representant dels membres d’Alta Direcció, va manifestar la conveniència de modificar el Reglament del Pla de Pensions per tal que es poguessin incorporar nous partícips al sotsplà d’Alta Direcció.  Aleshores, els representants de CC.OO., vàrem proposar que, si s'havia de modificar el Reglament, s'aprofités per adequar-lo a la nova normativa recentment publicada, tot eliminant, en primer lloc, possibles penalitzacions a aplicar als beneficiaris i d'altra banda ampliar les possibilitats de disposició del fons. Llevat sorpreses, totes les propostes seran acceptades i es refarà el Reglament en el sentit indicat.


 d.- Quant a la política d’inversions, per tal de millorar la minsa rendibilitat dels darrers anys, es va aprovar incrementar la possibilitat d’inversió en Renda Fixa Privada fins al 50 % del patrimoni del Fons.

 e.- Un cop més, CC.OO. vàrem tornar a reclamar una disminució de les comissions que la Caixa aplica al Fons, que aquest any han representat més del 40% de la rendibilitat final del Fons, qüestió que considerem escandalosa. Esperem que, aquest any sí, la Caixa reflexioni i modifiqui substancialment la seva posició.

Aquest és el resum dels principals temes tractats i, un cop més, quedà palès que els representants de CC.OO. vàrem portar la iniciativa per tal de proposar millores en benefici de tothom.


CC.OO. TREBALLA EN BENEFICI DE TOTS I TOTES.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es