Archivado en Comunicats

L'AUDIÈNCIA NACIONAL RECONEIX QUE L'ATRACAMENT ÉS UN RISC LABORAL

La Sentència de l'Audiència Nacional, de data 12 de Març, numero 175/2006 estima la demanda defensada per COMFIA-CCOO i CSICA i obliga a les 35 Caixes d'Estalvis adscrites al Servei de Prevenció Mancomunat, prop de 80.000 treballadors afectats, a considerar l'atracament com un risc laboral


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

S'han de revisar, doncs, les avaluacions de riscos laborals efectuades en les caixes, tenint en compte la possibilitat que els treballadors sofreixin actes violents. S'ha d'incloure en el Pla de Prevenció, les possibles mesures preventives o correctores que hagin d'aplicar-se per a una protecció eficaç de la seva salut i integritat. Així mateix, han de contemplar l'atracament entre les situacions del Pla d'Emergència, i impartir una formació eficaç als treballadors i treballadores referents al risc. Tot això dins l'àmbit de la relació laboral.
La Sentència recull fidelment els fonaments de dret de l'Informe emès per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball a requeriment de COMFIA-CCOO, i que va ser aportat i defensat pels nostres advocats durant el procés i del qual, finalment, hem obtingut aquesta important sentència favorable, que encara pot ser recorreguda davant el Suprem. Assenyala l'Audiència que “Aquelles situacions que provenen de l'exterior dels bancs o caixes, que es materialitzen en l'interior dels mateixos i que poden afectar a la integritat física o psíquica del treballador, han de ser objecte de la corresponent avaluació i valoració conseqüent, a fi d'adoptar les mesures mes adequades referent a això”

El presumpte conflicte entre Treball i Interior que al•legaven les entitats financeres, l'Audiència ho resol, assenyalant que “l'adopció de les mesures mínimes obligatòries que imposa el Ministeri de l'Interior són compatibles amb altres possibles mesures suplementàries que es derivin de l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals”
Esperem que totes les empreses financeres, no només les obligades per aquesta sentència, millorin les mesures anti-violència, i s'eradiquin les pràctiques de qui sostenien que, protegint als diners en caixes fortes hi ha protecció suficient per a les persones enfront de la violència. (sembla de “Perogrullo”, com diu l'alt tribunal).


La Sentència, que recull la necessitat d'avaluar les possibles seqüeles psíquiques o por a l'atracament dels treballadors, és aplicable, segons COMFIA-CC.OO., a les situacions de violència en altres sectors com comerços, gasolineres, joieries, vigilants jurats, el que suposa un precedent molt important en l'aplicació pràctica del Dret Preventiu Laboral a Espanya.

Mataró, 28 de març de 2007

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es