Archivado en Comunicats, Ocupacio

PROPOSTES INACCEPTABLES

Negociació IV Conveni col·lectiu TELEMÀRQUETING.10

En la reunió de mesa del conveni mantinguda el 4 de juliol, la patronal ens presenta de forma detallada les seves propostes sobre els capítols VI MOBILITAT, VII TEMPS DE TREBALL i VIII VACANCES PERMISOS I LLICÈNCIES. >> Veure el comunicat en PDF-04 juliol 2007-


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Contact Center (Telemarketing Contact Center) ,


pdf print pmail

En el capítol de Mobilitat l'ACcE no planteja cap modificació a l'actual redactat de l'III Conveni. En el Capítol VII sobre Temps de treball, plantegen la modificació de l'art. 24 en el seu paràgraf tres, distribució irregular de la jornada, disminuint a 20 hores setmanals el límit per a poder aplicar la distribució irregular, quan en l'actualitat no se'ls pot aplicar als contractes de 30 o menys hores; i en el seu paràgraf set proposen canviar a un ajust de la jornada trimestral en lloc de mensual com fins a ara. En l'art. 26 sobre caps de setmana volen afegir que els “caps de setmana compresos en les vacances ens contin com caps de setmana gaudits” havent de treballar els restants. En l'art. 27, horaris i torns proposen obrir el ventall de les bandes horàries ampliant l'inici de les mateixes en una hora i eliminant l'obligació de facilitar mensualment les jornades, torns i horaris a la representació dels treballadors. En el Capítol VIII, vacances, permisos i llicències, en el seu art. 29 punt dos, pel que fa a les 35 hores mèdiques proposen afegir “pel temps indispensable i un màxim de 35 h”, per a assistir a consultes”. En el Capítol IX, excedències i reducció de la jornada per motius familiars, inclouen un termini per a la sol•licitud de qualsevol excedència de 15 dies.

Des de COMFIA-CCOO hem plantejat les nostres reivindicacions pel que fa a aquests capítols com:
• Dos dies d'assumptes propis, quedant la jornada màxima anual en 1.748 hores.
• Augmentar el temps de descans per a les jornades: quatre o inferior, 10 minuts; cinc, 15 minuts; sis, 20 minuts; set, 25 minuts i vuit o superior, 30 minuts.
• Reducció del termini de sol•licitud per als dies solts.
• Temps necessari per acompanyar a consultes mèdiques a menors de 14 anys, familiars dependents o discapacitats.
• Utilització de les 35 hores mèdiques també per a sanitat privada.
• Incorporar 3 dies de permís per cirurgia ambulatòria de familiars fins a segon grau.
• Que els 3 dies per hospitalització puguin agafar-se dintre dels deu dies següents al fet causant.
• Ampliar permís en cas de defunció de familiars residents en l'estranger, fins a primer grau, a tres dies més.
• Compensació del dia lliure retribuït dintre del mateix mes, si no fora així no podrà ser denegat per l'empresa en la data en què el treballador ho sol•liciti.
• Inclusió de tot un capítol nou en el conveni que reculli les lleis d'igualtat i conciliació, per a no haver de modificar en cada capítol els articles als quals afecta.

En definitiva, seguim mantenint postures molt allunyades també en aquests capítols, només ens traslladen les seves necessitats sense oferir contrapartida alguna. COMFIA-CCOO ha deixat clar la seva disconformitat amb totes les modificacions proposades per la nostra Patronal, qui ens ha indicat la dificultat per a assumir els costos que generarien les nostres.

La pròxima reunió serà el 17 de juliol, en la qual s'han compromès, malgrat les dificultats expressades, a estudiar més a poc a poc les nostres propostes.

Vosaltres sou la nostra força
AFILIA-T’HI!Afília't! a COMFIA-CCOOAgrupación de Telemárketing COMFIA-CCOO

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es