Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Compromesos amb la igualtat

comunicat

Avui, 18 de juny, hem presentat a la Mesa del Conveni la nostra plataforma en matèria d’Igualtat d’Oportunitats i de Conciliació de la Vida Laboral, Personal i Familiar, i també hem emplaçat a la patronal ACARL que doni resposta al plantejament que, sobre totes les matèries del Conveni, hem fet CCOO, UGT i CSICA.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Els nostres criteris en Conciliació pretenen adequar els temps vitals a les diferents situacions personals i familiars i compaginar-les amb l'organització del treball. Aquestes són, entre d’altres, les mesures concretes que hem exposat:

Millora de la Llei d'Igualtat en matèria de permisos i reducció de jornada:

• Acumulació de l'hora de lactància en 15 dies laborables, tot contemplant la proporcionalitat per a parts múltiples.
• Possibilitar, a criteri del treballador o treballadora, de l’avenç o endarreriment de l'hora d'entrada i sortida sense necessitat de partir la jornada.
• Possibilitar l'acumulació flexible de reduccions de jornada (p.ex. tardes de dijous o dies sencers)
• Reducció de jornada, ampliació fins als 12 anys d'edat dels fills. Inclusió dels drets de les dones víctimes de violència de gènere.
• Permisos sense sou, concreció de supòsits d'acord a les noves realitats.
• Substitució dels 10 dies de permís, actualment a criteri de les empreses, per 5 dies per causes taxades i uns altres 5 dies de lliure disposició.

Excedències:

• Voluntàries: millora dels terminis mínims i dels requisits d'antiguitat.
• Per a cura de fills: reserva del lloc de treball durant tots els 3 anys.
• Solidària, per 1 any amb reserva de lloc de treball
• Manteniment condicions de l'empleat en situacions de suspensió de contracte, i l'accés a activitats formatives.

En relació a la Igualtat, les nostres propostes van encaminades a determinar el Conveni com impulsor de la Igualtat d'Oportunitats, incloent preceptes legals de la nova Llei d'Igualtat en relació a drets d'informació, no discriminació per embaràs i/o maternitat i l'adopció d'accions positives dintre dels plans d'igualtat que hauran de negociar-se en les diferents Caixes.

Així mateix, proposem la creació d'una Comissió d'Igualtat Sectorial amb la finalitat de compartir el diagnòstic, així com les mesures a implantar, en els plans d'igualtat que de manera obligada han de pactar-se a totes les caixes.

CCOO, UGT i CSICA hem realitzat un plantejament comú i global de Conveni

Per altra banda, UGT, CSICA i CCOO hem fet un plantejament conjunt sobre totes les matèries que entenem que el Conveni ha de recollir i del qual informarem en el següent comunicat. La Patronal ja no pot argüir excuses de mal pagador. Ja hi ha un plantejament comú, i han de donar rèplica en la següent reunió prevista per al dia 12 de juliol.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es