Conveni: proposta comuna

Archivado en Comunicats, beneficis socials

comunicat

Conveni: proposta comuna


El passat 18 de juny, CCOO, UGT i CSICA, vam exposar en la reunió de la Mesa Negociadora una proposta comuna sobre les matèries que hauria de recollir el pròxim Conveni:


pdf
print
pmail

Salaris

• Increment salarial per sobre de l'IPC (1%) amb clàusula de revisió retroactiva            que ho garanteixi.
• Increment del Plus Conveni fins a 350€.
• Pagues de Beneficis: modificar la fórmula de càlcul i incrementar-les en una     paga més (fins a 20 pagues de Conveni).
Classificació Professional
• Supressió del N-XIII.
• Carrera Professional: establiment d'una carrera de Serveis Centrals, de llocs d'especialistes i gestors comercials.

Jornada

• Festa de tardes de dijous gradual fins a la seva desaparició.

Beneficis Socials

• Préstecs d'Habitatge: capital mínim 225.000 € o 7 anualitats; termini d'amortització 40 anys màxim; tipus d'interès 50% Euríbor amb possibilitat de determinar un tipus fix alternatiu.

Igualtat i Conciliació

• Conciliació i Igualtat: increment dels mínims legals (excedències, permisos,…); transformació dels 10 dies de permisos discrecionals de l'art.38 per 5 dies amb causes definides i 5 de lliure disposició; creació d'una Comissió Sectorial per a realitzar anàlisi i diagnòstics compartits i realitzar el seguiment dels plans d'Igualtat de les empreses.

Salut Laboral

• Creació d'una Comissió Sectorial de Prevenció de Riscos Laborals.
Davant aquesta proposta conjunta, que suposa un exercici important de convergència sindical, la patronal ACARL ha d'abandonar la seva actitud dilatòria, pel que l'emplacem a mostrar la seva disposició a l'acord en la pròxima sessió de Mesa, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de juliol.