Archivado en Comunicats, beneficis socials

Conveni: proposta comuna

comunicat

El passat 18 de juny, CCOO, UGT i CSICA, vam exposar en la reunió de la Mesa Negociadora una proposta comuna sobre les matèries que hauria de recollir el pròxim Conveni:


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Salaris

• Increment salarial per sobre de l'IPC (1%) amb clàusula de revisió retroactiva            que ho garanteixi.
• Increment del Plus Conveni fins a 350€.
• Pagues de Beneficis: modificar la fórmula de càlcul i incrementar-les en una     paga més (fins a 20 pagues de Conveni).
Classificació Professional
• Supressió del N-XIII.
• Carrera Professional: establiment d'una carrera de Serveis Centrals, de llocs d'especialistes i gestors comercials.

Jornada

• Festa de tardes de dijous gradual fins a la seva desaparició.

Beneficis Socials

• Préstecs d'Habitatge: capital mínim 225.000 € o 7 anualitats; termini d'amortització 40 anys màxim; tipus d'interès 50% Euríbor amb possibilitat de determinar un tipus fix alternatiu.

Igualtat i Conciliació

• Conciliació i Igualtat: increment dels mínims legals (excedències, permisos,…); transformació dels 10 dies de permisos discrecionals de l'art.38 per 5 dies amb causes definides i 5 de lliure disposició; creació d'una Comissió Sectorial per a realitzar anàlisi i diagnòstics compartits i realitzar el seguiment dels plans d'Igualtat de les empreses.

Salut Laboral

• Creació d'una Comissió Sectorial de Prevenció de Riscos Laborals.
Davant aquesta proposta conjunta, que suposa un exercici important de convergència sindical, la patronal ACARL ha d'abandonar la seva actitud dilatòria, pel que l'emplacem a mostrar la seva disposició a l'acord en la pròxima sessió de Mesa, que tindrà lloc el pròxim dia 12 de juliol.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es