Archivado en Comunicats, Salut Laboral, Previsio Social

CC.OO. engega un servei d'informació gratuït sobre la LLei de Dependència

comunicat

L’atenció a les persones en situació de dependència és una conquesta sindical que posa en marxa un nou dret tant important com en el seu dia ho fou l’universalització de la sanitat o el reconeixement de les pensions no contributives.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Per això, i amb l’objectiu d’informar dels serveis i prestacions que estableix la Llei de Dependència i del procediment per sol·licitar-los, la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO ha posat en marxa un Servei d’Informació gratuït en el telèfon 900102305.

Paral·lelament, hem editat un fullet informatiu sobre la Llei de Dependència, que es pot descarregar des de la pàgina web del sindicat www.ccoo.es .

El fullet té dues parts diferenciades, fins i tot en la seva presentació gràfica; a la primera, “Dependència: Un nou dret per a tots i totes”, s’identifiquen les persones beneficiades pel nou dret - aquelles que de forma permanent, per raons lligades a la manca o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altre o altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària- i els graus de dependència senyalats per la Llei; així com el procediment per rebre els serveis i prestacions i tipus de prestacions contemplades en la Llei (ajuda a domicili, teleasistencia, atenció residencial, etc.).

En el segon apartat, “Dependència: + Treball de qualitat”, es refereix als nous llocs de treball i als perfils professionals que demanda la Llei (a més del treball indirecte que es generarà, la posada en funcionament d’una Xarxa de Centres i serveis la Xarxa del Sistema per l’Autonomia i Atenció de la Dependència (SAAD) comportarà la creació directa de prop de 300.000 nous llocs de treball). Aquest apartat es complementa amb un capítol en el que s’explica què defensa CCOO per assegurar la qualitat del treball.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es