Archivado en Comunicats, Salari

Signat el Conveni de les Entitats Financeres

El conveni estatal d'Establiments Financers de Crèdit i Leasing s'ha signat sense variació alguna pel que fa a les últimes informacions. Això suposa tranquil•litat i estabilitat tant per als nostres salaris com per al sector durant els anys 2007-2008.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Financiero (Agrupación Sector Financiero ) ,


pdf print pmail

PART ECONÒMICA

Pujada Salarial, pels dos anys de l’IPC Real més el 15% del mateix, amb clàusula de Revisió, així com per a tots els conceptes baix indicats, aplicant el 2% a compte.

*Taules salarials:

Direcció i Prefectura

Comandaments i Tècnics Especialitzats

Tècnics i Administratius

Nivel A 27.711,63

Nivel A 24.126,64

Nivel A 17.905,17

B 26.927,32

B 22.815,02

B 15.771,68

C 25.438,23

C 21.203,19

C 13,296,31

* Plus de Transport : 3,03 euros per dia de treball.

* Menjar fora un menjar 21,24 Euros

Dos menjars 33,99 Euros

* Locomoció : 0,26 Euros per Km.

PART SOCIAL

És també important ressenyar l’avanç quan a la conciliació de la vida familiar i laboral:

Ajuda Guarderia : 300.- Euros anuals (Art. 34)

Modificacions (Art. 19) Vacances -S’afegeix un punt nou (8) relacionat amb la lactància. Amb una IT derivada d’embaràs o part, quant als drets de gaudi de vacances en data distinta a les sol•licitades.

Modificacions (Art.20 ) Permisos sense sou i Llicències (sotmetre’s a tècniques de reproducció assistida, trasllat a l’estranger per realitzar tràmits d’una adopció internacional, etc.)

Reduccions de Jornada (Art. 22) –En el supòsit de fills prematurs

Descans per Maternitat en el cas de Defunció de la mare o del fill (Art. 23)

Contracte Eventual per circumstàncies del Mercat o de la Producció (Art.35).

Ha estat un conveni llarg, més per les incerteses de la patronal que per motius econòmics, doncs les empreses del sector han tingut molt bons resultats. Aquest fet i la perseverança de CCOO en la taula de negociació han estat els factors decisius de la negociació.

CCOO estem moderadament satisfets. Creiem que ha estat un bon conveni, encara que sempre sigui possible millorar.

El text del conveni es publicarà en breu en el nostre lloc web https://www.ccoo-servicios.es/ en l’apartat de Sectors/Entitats de Finançament.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es