Archivado en Comunicats, Salari

Reunió amb el Sr. Alcalde

05 12 06 COMFIA-CCOO considerem del tot imperdonable l´actual política de la Direcció Executiva de Banc Sabadell, els membres d´aquest òrgan, tant individualment com col·lectivament, semblen allunyats de qualsevol consideració que sigui diferent de costos i beneficis. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Reunió amb el Sr. Alcalde


El 22 de novembre vam tenir una reunió amb el Sr. Juan Cruz Alcalde Merino, en la qual vam tractar els temes següents: El més important feia referència a la situació greu que s´ha creat amb el canvi de plataforma informàtica. Li vam comunicar que considerem del tot imperdonable l´actual política de la Direcció Executiva, els membres d´aquest òrgan, tant individualment com col·lectivament, semblen allunyats de qualsevol consideració que sigui diferent de costos i beneficis. En aquesta "carrera cap a l´èxit" -també a nivell personal, sens dubte-, s´hi val tot. És per això que fixen una data de canvi de plataforma que és fantàstica per a la reducció de costos abans de que acabi l´any -foto excel·lent a la premsa-. Tanmateix, és una equivocació fatal que porta els treballadors i les treballadores d´aquesta empresa, interns i externs, al col·lapse i, a molts, directament a la pèrdua de la seva salut. A banda d´una pèrdua important de clients enfadats per les operacions d´internacional, on la situació és caòtica i desesperant. Tanmateix el que és més greu és que tot això era previsible i evitable. Hauríem d´exigir responsabilitats, si més no, això és el que la direcció d´aquest Banc aplica inexorablement als empleats quan cometen un error, per petit que sigui. Vam exigir al Sr. Alcalde que la direcció del Banc posi tots els recursos humans i tècnics necessaris per a solucionar, tan aviat com sigui possible, la problemàtica creada i, encara que som conscients que no hi ha compensació possible per l´angoixa que ha causat i s´està causant a la plantilla, li comminem a pagar, sense escatimar ni un cèntim, les hores extres i el sobreesforç del personal afectat. També opinem que, a més a més, demanar disculpes als treballadors és el que esperem tots. Igualment, li vam demanar que les medalles que vulguin obtenir els alts comandaments d´aquesta empresa provin d´aconseguir-les amb la suor del seu front, i no pas amb la dels de sempre, les persones que treballem en aquesta empresa. La segona qüestió era sobre la necessitat de crear llocs de treball estables. Vam reclamar un acord de contractació que converteixi en empleats fixes a la majoria dels companys actuals amb contracte temporal, i més seguretat i estabilitat als empleats futurs. El Sr. Alcalde va manifestar que està d´acord en què establim un pacte sobre aquest tema, per la qual cosa entenem que iniciarem aviat negociacions sobre això. També vam tornar a manifestar-li el descontent absolut de la plantilla amb un sistema retributiu que sembla penalitzar sistemàticament els treballadors, en lloc de incentivar-los. Si és veritat que l´empresa vol consolidar el model de Salari Assignat Anual, li vam comunicar que, en primer lloc, aquest model ha de assegurar que tot el món percep el salari que li correspon i no basar-se en la pèrdua continuada de millores econòmiques per absorcions automàtiques d´increments de conveni, com ha passat amb el 1/4 de paga de beneficis. Atès que es preveu que l´any 2007 tornarem a créixer un 1/4 de paga de beneficis, vam sol·licitar un PACTE de no absorció per aquest increment i un compromís de discutir la política d´absorció d´increment de triennis. El Sr. Alcalde ens va manifestar que estar disposat a discutir aquest tema i valora positivament la possibilitat d´aconseguir un acord de NO ABSORCIÓ del nou 1/4 de paga. Per últim vam reiterar la nostra satisfacció per la decisió de lliurar un ordinador a la plantilla, però li vam recordar que, òbviament, a algunes persones l´ordinador no els calia, una realitat (la direcció n´és perfectament conscient) que implicarà que molts empleats voldrien convertir l´ordinador en diners en efectiu. Conseqüentment, vam sol·licitar tenir un coneixement exacte del preu de l´ordinador en el mercat, el qual ens van comunicar que és d´aproximadament 1.550 euros. CCOO considerem que ens hem acostat força al nostre objectiu de compensacions pel 125è aniversari del banc, però que encara resta el pagament en BS punts per a final d´any, la qual cosa també vam tornar a reclamar.


Sabadell, desembre de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es