Archivado en Comunicats, Previsio Social, Salari

Calcula la teva prejubilació

15 11 06 Disposem d´un aplicatiu per poder calcular l´import de l´assignació de prejubilació, segons els criteris que marca l´acord de prejubilacions de Banc Sabadell. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Calcula la prejubilació


El 20 de juliol de 2006, COMFIA-CCOO vam signar amb els representants de l´empresa un Acord marc en matèria de prejubilacions que veníem reclamant des de feia temps. Aquest Acord és aplicable a les persones que tenen una edat de 53 anys o més. L´acceptació de la prejubilació no és obligatòria per al treballador, ni tampoc és obligatori per a l´empresa prejubilar. Us informem que disposem d´un aplicatiu per poder calcular l´import de l´assignació de prejubilació, segons els criteris que marca l´esmentat acord. Per a poder realitzar el càlcul necessitem la informació següent: - Data naixement - Data prejubilació - Salari conveni - Salari voluntari - Concepte de la nòmina R.04 Cotització contingències comunes Amb aquestes dades, et podem facilitar les quantitats que t´han de pagar cada any de prejubilació i d´aquesta manera comprovar que l´oferta que fa el Banc està dins del que marca el Pacte. A més a més, tal com recull la clàusula addicional tercera, l´empresa ens ha facilitat el PE dels 61 anys d´aquelles persones que tenen en aquests moments més de 53 anys i una antiguitat en banca anterior a 1980. Edat de prejubilació: - A partir de 53 anys. Assignació: - Amb 53 i 54 anys 83% Salari Conveni (menys seguretat social) 79% Salari Voluntari (menys seguretat social) - De 55 a 60 anys 88% Salari Conveni (menys seguretat social) 84% Salari Voluntari (menys seguretat social) - Més Conveni Especial Seguretat Social. - S´abonarà el 31 de gener de cada any. Revaloració Assignació en l´any que es compleixen: - 56 anys, increment del 3% - 59 anys, increment del 4% Edat de jubilació: - Amb caràcter general als 61 anys i 30 anys cotitzats. Beneficis socials: - Es mantindran les condicions com en actiu per a: - Els serveis i la retribució del compte on s´aboni l´assignació. - Els préstecs hipotecaris vigents. Davant de qualsevol dubte estem a la vostra disposició i vam esperar que aquesta informació us sigui d´utilitat.


Sabadell, novembre de 2006.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es