Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

El Banc Sabadell penalitza la maternitat

28 07 06 El Banc Sabadell no respecta el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes. Aquests fets es veuen clarament reflectits en l’enquesta realitzada a la plantilla que s’incorporà desprès d’una permís i/o excedència per maternitat, durant els anys 2004 i 2005: El 9% va trobar el seu lloc amortitzat. El 22% va ser canviada a una funció inferior. El 22% va ser traslladada a una altra oficina. El 32% no va tenir suplència durant el permís per maternitat. El 50% no va tenir suplència durant el període de lactància. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


El Banc Sabadell penalitza la maternitat (2)


Mitjançant aquest escrit volem denunciar que el Banc Sabadell no respecta el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes. Que hi ha discriminació per raó de sexe i en particular en el que es refereix a la maternitat i a la assumpció d’obligacions familiars. Hem de recordar a la Direcció de Recursos Humans que la dona te dret a la protecció de la maternitat com un mecanisme de consecució de la igualtat d’oportunitats i que tot tracte desfavorable a les treballadores relacionat amb l’embaràs o la maternitat constitueix discriminació directa per raó de sexe, transgredint drets fonamentals que empara la pròpia Constitució, recull l’Estatut i que especificarà i ampliarà la futura Llei d’Igualtat.

Aquests fets es veuen clarament reflectits en l’enquesta realitzada a la plantilla que s’incorporà desprès d’una permís i/o excedència per maternitat, durant els anys 2004 i 2005:

El 9% va trobar el seu lloc amortitzat.

El 22% va ser canviada a una funció inferior.

El 22% va ser traslladada a un altre oficina.

El 32% no va tenir suplència durant el permís per maternitat.

El 50% no va tenir suplència durant el període de lactància.

Trobem dades alarmants en algunes zones:

A València el 56% asseguren haver-se sentit coaccionades abans i/o desprès d’acollir-se a aquests drets. Del 28% que van canviar d’oficina voluntària o forçosament, el 60% encara es senten perjudicades per la seva maternitat, al igual que el 40% del 72% que no canviaren d’oficina.

A Tarragona totes les enquestades amb reducció de jornada han canviat d’oficina diverses vegades.

Ens trobem davant de fets greus, patits per una part important de la plantilla. Les mares no veuen respectats els seus drets, les seves carreres professionals s’estanquen amb l’excusa de que no compleixen el perfil necessari, que traduït vol dir que no tenen tot el temps del dia a disposició de l’empresa.

Sense oblidar el conflicte d’interessos per falta de mitjans, en que el Banc submergeix a les Directores d’oficines i a les dones tècniques en general, sense poder descansar de la pressió per assolir els resultats de l’oficina i tenint que demostrar, novament, les seves capacitats després de la maternitat.

I finalment, acaba sent un sobreesforç per la resta de la plantilla per la dificultat que posa aquesta Empresa per suplir aquests llocs de treball.

Des de COMFIA-CCOO del Grup Banc Sabadell reclamem al Banc la seva responsabilitat i la necessitat urgent de mesures correctores com:

· Una àmplia campanya d’informació i sensibilització sobre els principis d’igualtat i la no discriminació.

· Introduir procediments de prevenció, denúncia i sanció de qualsevol tipus de discriminació.

· Cobertura dels permisos per maternitat, lactància, reducció de jornada i excedències, mitjançant contractes d’interinitat.

· Dotar no sols de bones intencions, si no també de recursos i fets l’Acord de Conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral que el Banc te signat i ha de complir.

Per tal d’eradicar aquestes pràctiques i situacions totalment insostenibles i que sols provoquen en la plantilla conflictes i sofriments innecessaris, que en definitiva són una pèrdua de rendibilitat i valor que la nostra empresa no es pot, ni ha de permetre.

Sabadell, juliol de 2006

SECRETARIA DE LA DONA

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es