Archivado en Comunicats, Salari

Molts més gestors comercials ja són tècnics

21 07 06 El 17 de maig passat, la Direcció de Recursos Humans ens va comunicar que reconeixeria la categoria de tècnic als gestors comercials que duguessin un any duent a terme aquestes funcions. Des de CCOO fa mesos que exigim a Banc Sabadell el reconeixement de la categoria professional de tècnic per a tots els companys i companyes amb funció de gestor comercial. (PDF:Cat. / Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail


Molts més gestors comercials ja són tècnics


Com recordareu d’anteriors comunicats, des de CCOO fa mesos que exigim a Banc Sabadell el reconeixement de la categoria professional de tècnic per a tots els companys i companyes amb funció de gestor comercial.


El 17 de maig passat, la Direcció de Recursos Humans ens va comunicar que reconeixeria la categoria de tècnic als gestors comercials que duguessin un any duent a terme aquestes funcions.


En les últimes nòmines (fonamentalment en la de juny) s’han confirmat els ascensos a nivell VIII (el mínim del grup de tècnics) de treballadors que tenien categories del grup administratiu i que feien funcions comercials des de fa més d´un any. Ens vam alegrar molt pels companys i companyes afectats.


Encara que el termini per reconèixer la categoria (1 any) ens sembla excessiu, vam pensar que el que ha passat constitueix un pas positiu i necessari per poder consolidar nivells salarials creixents, sobretot si es té en compte la lamentable política d´absorció salarial vigent a Banc Sabadell.


Des de CCOO ens comprometem a continuar fent un seguiment d’aquest assumpte per verificar que el Banc compleixi els seus compromisos i per detectar, i intentar solucionar, els possibles problemes que puguin sorgir.


Així, hem de denunciar que tot l´anterior resulta absurd si les funcions que es reconeixen no corresponen amb la realitat, ja que hem detectat diversos casos en què un treballador que fa funcions de gestor comercial està catalogat com a administratiu d´oficina.


També cal comentar que ascendir un nivell VIII-Assimilat a nivell VIII sembla una broma pesada. CCOO entenem que els ascensos han d´implicar pujades salarials reals i, per això, hem reclamat que a aquest col•lectiu se li garanteixi un salari superior al nivell VIII en 2.000 euros anuals.


Des de CCOO continuarem treballant perquè les funcions que es reconeixen a cada treballador (gestors comercials, RA, JAC, directors i altres) tinguin una contrapartida adequada, tant en salari com en reconeixement professional.


juliol de 2006

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es