Archivado en Acords, Ocupacio

Hem firmat l´Acord de prejubilació per al grup Banc de Sabadell, S.A.

21 07 06 L´acord recull que els treballadors entre 53 i 55 anys d´edad rebin una assignació del 84% del salari brut de conveni( s.b.c.), més el 79% dels conceptes voluntaris. De 55 anys en endavant serà del 88% del s.b.c. més el 84% dels conceptes voluntaris. (PDF:Cat. / Cast.)Veure el text complert de l’ Acord de Prejubilacions . (PDF:Cast.)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Com sabeu, des de CCOO denunciàvem la manera en què s´estava prejubilant per la precarietat i la falta de claredat en les condicions que l´empresa oferia.

Per aquesta raó CCOO, sense el consens de la resta de sindicats, vam acudir en solitari a la Junta d´Accionistes per denunciar-lo i demanar un acord. Allí vam dir: «Som aquí, per demanar(…) el compromís en aquesta junta per part del president d´establir un acord de prejubilacions.»

Vint dies després, es va iniciar una negociació que va acabar ahir amb la signatura d´un acord de prejubilacions.1.Aquest acord crea un marc clar per a les prejubilacions.

2.Hem aconseguit regular la situació i millorar econòmicament l´oferta de les prejubilacions pel que fa a la situació anterior. Així mateix, en l´etapa de jubilació es reconeix el complement de pensió dels 61 anys i el manteniment de la condició de partícip en suspens en el pla de pensions.

3.Per a CCOO ara és imprescindible treballar per millorar les condicions dels treballadors que es van incorporar al Banc després del 1980, sense dret al complement de pensió.Veure el text complert de l ´Acord de Prejubilacions . (PDF:Cast.)Resum de l´Acord de Prejubilacions . (PDF:Cat.)

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es